Rússneska Kínverska (einfölduð) Enska Filipeyska italian japanese korean Malaíska Tælenska Víetnamska

Order Federal Customs Service, 21 febrúar 2011 N 357 Moskvu "á samþykki málsmeðferð tollyfirvalda af aðgerðum sem tengjast samþykki fyrir staðsetningu á vörum undir tollareglum synjun ríkisins"

Sent March 30 2011 City
Skráð hjá dómsmálaráðuneytinu, sem 18 March 2011
Skráning N 20191


В соответствии с частью 4 статьи 224 и статьей 300 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст 6252.) Приказываю:
1. Утвердить порядок осуществления таможенными органами действий, связанных с выдачей разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства (приложение N 1) и форму разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства (приложение N 2).


2. Признать утратившими силу:
1) приказ ГТК России от 27 ноября 2003 г. N 1342 "Об утверждении Инструкции о совершении отдельных таможенных операций при использовании таможенного режима отказа в пользу государства" (зарегистрирован Минюстом России 26.12.2003, peг N 5367.);
2) приказ ФТС России от 8 сентября 2006 г. N 865 "О внесении изменений в Инструкцию о совершении отдельных таможенных операций при использовании таможенного режима отказа в пользу государства, утвержденную приказом ГТК России от 27.11.2003 N 1342" Об утверждении Инструкции о совершении отдельных таможенных операций при использовании таможенного режима отказа в пользу государства "(зарегистрирован Минюстом России 03.10.2006, peг N 8346.)
3) приказ ФТС России от 3 июля 2007 г. N 801 "О внесении изменений в Инструкцию о совершении отдельных таможенных операций при использовании таможенного режима отказа в пользу государства, утвержденную приказом ГТК России от 27 ноября 2003 г. N 1342" Об утверждении Инструкции о совершении отдельных таможенных операций при использовании таможенного режима отказа в пользу государства "(зарегистрирован Минюстом России 25.07.2007, peг. N9891).

3. Управлению по связям с общественностью (А.В. Смеляков) обеспечить опубликование настоящего приказа в официальных изданиях ФТС России.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России С.О. Шохина.


Head
действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации
А. Бельянинов


Viðauki N 1


The aðferð af tollyfirvöld aðgerðum sem tengjast samþykki fyrir staðsetningu á vörum samkvæmt tollaregl fyrir synjun í þágu ríkisins
1. Ákvörðun að leyfa staðsetningu vöru samkvæmt tollaregl fyrir synjun í þágu ríkisins taka æðstu siði eða staðgengill hans, að fenginni skriflegri beiðni aðila sem, í samræmi við gr 186 Customs Code tollabandalaginu (Federal Law í júní 2 2010 g N 114-FZ "Á fullgildingu samningsins um Customs Code tollabandalaginu" (Collected löggjöf Rússlands, 2010, N 23, Art 2796.) (hér á eftir - og Customs Code í Customs Union) má lýsa á vörur.

2. Í yfirlýsingu sem gerð var í hvaða skriflega, undirrituð af skýrslugjafi eða Customs Agents semur fyrir hönd skýrslugjafi verður fram þær upplýsingar sem tilgreindar eru í gr 2 300 af Federal Law nóvember 27 2010 g N 311-FZ "Á Tollur reglugerð í Rússlandi "(Collected löggjöf Rússlands, 2010, N 48, Art 6252.) (hér á eftir - Federal lög).

3. В соответствии с частью 3 статьи 300 Федерального закона к заявлению должны прилагаться документы, подтверждающие заявленные сведения. Также приложенные документы должны подтверждать соблюдение условий помещения товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства, установленных пунктом 1 статьи 311 Таможенного кодекса Таможенного союза, Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 375 "О некоторых вопросах применения таможенных процедур", статьей 301 Федерального закона:
- Отсутствие каких-либо расходов для государственных органов Российской Федерации, которые не могут быть возмещены за счет средств, вырученных от реализации товаров;
- Сроки годности (потребления, реализации) товаров;
- Соответствие товаров государственным стандартам (техническим регламентам) государств - членов Таможенного союза.

4. Заявление подлежит регистрации в соответствии с установленным порядком ведения делопроизводства в таможенных органах.

5. До истечения срока, указанного в части 3 статьи 300 Федерального закона, начальник таможни либо лицо, его замещающее, принимает решение о возможности помещения товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства.

6. Уполномоченное должностное лицо таможенного органа принимает решение о необходимости проведения таможенного досмотра в рамках системы управления рисками, если необходимость проведения таможенного досмотра установлена ​​профилями рисков. По результатам таможенного досмотра в установленном порядке составляется акт таможенного досмотра, в котором должны содержаться полный и подробный перечень товаров, их ассортиментный ряд, количество, описание, сроки годности (потребления, реализации) имеющиеся дефекты.

7. Í kynningu á tollyfirvalda öll nauðsynleg til að taka ákvörðun um möguleika á að setja vörur undir tollareglum um synjun í þágu skjölum ríkisins og upplýsingum sem um getur í lið 3 þessa viðauka, og jákvæð niðurstaða um niðurstöður toll stýrir hagnýtur deildir toll, þ.mt einingar hverra hagnýtur skyldur fela í sér skipulag samskiptum við sambands framkvæmdastjóri umboð frá ríkisstjórn rússneska Th Federation við ráðstöfun eigna, flytja til eigu ríkisins, hlutaðeigandi einstaklingur gefið skriflega heimild til að setja vörur undir tollareglum um synjun í þágu ríkisins, staðfest með undirskrift frá æðstu toll eða staðgengill hans og stimpill tollyfirvalda.

8. Разрешение на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства заполняется на печатающем устройстве с использованием листов бумаги формата А4.

9. Решение об отказе в выдаче разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства принимает начальник таможни либо лицо, его замещающее, о чем заинтересованное лицо незамедлительно уведомляется в письменном виде с указанием причин отказа.

 

Comments   

 
0 #1 анатолий 08.06.2012 05: 57
Я живу в Лос Анжелесе.25мая 2012 я послал посылку в Сочи которая стоит тысяча американских долоров.В посылке был I PAD-3.6 июня 2012 мой брат получил посылку и открыл её в присутствии почты служащего и вместо I PAD-3 там была просто бумага! ! Friðhelgi # EI3185803 09US.кто-то украл II PAD! Вор должен быть наказан! Пожалуй ста проведите расследование и пожалуйста сообщите мне по эл.почте.У мення не было страховки на него.Поставьте себя на моё место и вы поймёте меня ... и как я себя чувствую после случившегося ... С уважением Анатолий.
tilvitnun