Rússneska Kínverska (einfölduð) Enska Filipeyska italian japanese korean Malaíska Tælenska Víetnamska

DAP

Incoterms 2010

Skilað á stað [... heitir Viðtökustaður]
Afhending á áfangastað [... heitir Viðtökustaður]

Þetta orð má nota óháð valið flutningsmáta, og nota fleiri en einn ferðamáta.
"Kveðið á Place" ("Afhending á áfangastað") þýðir að seljandi afhendir þegar vörunni er komið til ráðstöfunar kaupanda á koma farartækjum tilbúinn fyrir losun á umsömdum áfangastað. Seljandi skal bera alla áhættu í tengslum við afhendingu á vörum til hét stað.
Aðilar eru hvattir til að koma nákvæmlega ákvarða punkt á umsömdum viðtökustað, sem hætta að þessum tímapunkti er seljandi. Seljandi er ráðlagt að veita samning um flutninga, sem endurspegla þetta val. Ef seljandi er í samningi sínum um flutning skal bera kostnað af losun á umsömdum stað áfangastað, er seljandi ekki rétt til bóta frá kaupanda slíkum kostnaði, nema um annað sé samið af aðilum.
DAP þarf seljanda til tollgæslu formsatriði til útflutnings, ef einhver er. Hins vegar er seljandi ekki skylt að framkvæma siði formsatriði um innflutning, borga toll eða framkvæma önnur formsatriði siði fyrir innflutningi. Með þeim ásetningi aðila til að setja seljanda formsatriðum tollyfirvalda til innflutnings, borga allir innflutningsgjalda eða framkvæma siði formsatriði um innflutning, er rétt að nota hugtakið DDP.

THE seljanda

Kaupandi verður að

A.1. Almennar skuldbindingar seljanda

B.1. Almennar skyldur kaupanda

Seljandi þarf, með fyrirvara um samþykki kaup og sölu veita vöru og auglýsing Invoice, reikning eða aðrar vísbendingar um samræmi við samning um sölu, sem kann að vera krafist í samningnum.
Allir sem um getur í mgr A1-A10 geta komi samsvarandi rafræna skrá eða málsmeðferðar ef samningsaðilar eða er algengt.

Kaupandi verður að greiða kaupverð vörunnar skv samningi um sölu.
Allir sem um getur í mgr B1-B10 geta komi samsvarandi rafræna skrá eða málsmeðferðar ef samningsaðilar eða er algengt.

A.2. Leyfi, leyfi, öryggiseftirlit og önnur formsatriði

B.2. Leyfi, leyfi, öryggiseftirlit og önnur formsatriði

Ef þörf krefur, skal seljandi á sinn kostnað og áhættu, að útflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi og framkvæma alla siði formsatriði nauðsynlegar fyrir útflutning á vöru og Flutningar um hvaða landi áður fæðingu.

Ef þörf krefur kaupanda verða að fá á eigin ábyrgð og kostnað, innflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi og framkvæma alla siði formsatriði um innflutning á vörum.

A.3. Flutnings- og tryggingasamningar

B.3. Flutnings- og tryggingasamningar

a) Samningur um flutning
Seljandi skal leggja fram á eigin kostnað vegna flutnings á vöru til heitir áfangastað eða umsömdum stað, ef einhverjar eru, í nafni viðtökustað. Ef ákveðin atriði eru ekki sammála eða er hægt að ákveða, byggt á æfingu seljandi getur valið mest hentugur fyrir lið tilgangur hans í heitir viðtökustað.
b) Samningur um tryggingar
Seljandi engin skylda til kaupanda samkvæmt samningi um tryggingar. Hins vegar er seljandi að veita kaupanda, að beiðni hans, í hættu hans og kostnað (með kostnaði) þarf viðskiptavinur upplýsingar að fá tryggingar.

a) Samningur um flutning
Kaupandi hefur engin skylda til seljanda til að gera samning um flutning.
b) Samningur um tryggingar
Kaupandi hefur engin skylda til seljanda til að gera samning um tryggingar. En kaupandinn verður að gefa seljanda, að fenginni beiðni, nauðsynlegt fyrir samning upplýsinga tryggingar.

A.4. Framboð

B.4. Að taka afhendingu

Seljanda ber að afhenda vöru með því að setja þau í umráð kaupanda á koma farartækjum tilbúinn fyrir losun á umsömdum stað, ef einhverjar eru, í nafni viðtökustað á dagsetningu eða tímabili.

Kaupandi verður að taka afhendingu vöru þegar þeir hafa verið afhent í samræmi við A4 mgr.

A.5. Flutningur áhættu

B.5. Flutningur áhættu

Seljandi tekur alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni, þar til þau hafa verið afhent í samræmi við A4 lið nema fyrir hættu á tapi eða skemmdum á aðstæður sem settar eru fram í B5 mgr.

Kaupandi tekur alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni frá afhendingartíma í samræmi við A4 mgr.
Hvenær:
a) kaupandinn ekki að standa við skuldbindingar sínar í samræmi við B2 lið, ber það alla áhættu sem tengist tjóni eða
b) kaupandinn hefur ekki uppfyllt skyldur sínar að veita tilkynningu í samræmi við B7 mgr ber hann áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni frá umsömdum degi eða þann dag sem samþykkt afhendingu er liðinn,
að því tilskildu að vörurnar hafi verið sérstaklega einstaklingsbundið sem verslunarvara, sem er efni samnings.

A.6. Úthlutun kostnaðar

B.6. Úthlutun kostnaðar

Seljandi þarf að greiða:
a) auk kostnaðar sem tilgreindar eru í ákvæði A3 A), allan kostnað vegna vöru fyrr en þau hafa verið afhent í samræmi við A4 lið, annað en útgjöld ber að greiða kaupanda eins og kveðið er á B6 lið;
b) gjöld fyrir losun á áfangastað, sem lýtur að samningi um flutning seljanda og
c) ef þörf krefur, kostnað af formsatriðum tollyfirvalda greiða við útflutning, greiðslu allra tolla, skatta og önnur gjöld lögð á útflutning á vörum, eins og heilbrigður eins og the kostnaður af flutningum með hvaða landi áður til afhendingar, sbr A4 mgr.

Kaupandi verður að greiða fyrir:
a) að öllum kostnaði vegna vöru við afhendingu, eins og kveðið er á A4 lið;
b) allur kostnaður af losun þarf til að gera vörur úr koma flutningatæki á heitir viðtökustað, nema samningur um flutninga, fæst ekki greiddur af seljanda,
c) allir viðbótar kostnað af seljanda vegna vanefnda kaupanda skyldur samkvæmt B2 lið eða bilun að tilkynna í samræmi við B7 málsgrein, að því tilskildu að vörurnar voru sérstaklega einstaklingsbundið sem verslunarvara, sem er efni samnings.
d) ef þörf krefur, kostnað af formsatriði siði, og greiðslu skatta, tolla og önnur gjöld ber að greiða við innflutning á vöru.

A.7. Tilkynningar frá kaupanda

B.7. Tilkynning seljanda

Seljandi verður að gefa viðeigandi tilkynningu til kaupanda, leyfa kaupanda að gera ráðstafanir venjulega krafist þess að það getur gert kaupanda.

Eins og kaupanda rétt til að setja inn dagsetningu, innan umsamins tíma og / eða benda á að taka afhendingu á heitir viðtökustað, verður hann að standa seljanda vegna tilkynna það.

A.8. Afhendingarskjal

B.8. Sönnun á afhendingu

Seljandi skal á eigin kostnað láta kaupanda í té skjal sem gerir kaupanda að taka við vöru, eins og kveðið er á um í málsgreinum A4 / B4.

Kaupandi verður að taka við skjal, sem gefið er út í samræmi við A8 mgr.

A.9. Athugun, pökkun, merking

B.9. Skoðun á vörum

Seljandi hefur að bera kostnað af þeim athugun (athuga gæði, mæla, vega, telja) sem nauðsynleg eru til afhendingar á vöru í samræmi við A4 lið, eins og heilbrigður eins og the kostnaður af pre-sendingu skoðun vöru mælt af yfirvöldum í útflutningslandinu.
Veita á eigin kostnað umbúðum hans á vörum, nema í þeim tilvikum sem sérstaklega viðskipti er yfirleitt tekið að skipið tilgreind er í samningi vörur í einu. Seljandi getur pakki vöruna á þann hátt sem nauðsynlegt er til flutnings hans, nema kaupanda áður en samningur er ekki tilkynna seljanda um sérstakar kröfur umbúðum. Merkingar pakkavörur til að fara út almennilega.

Kaupandi verður að greiða kostnað fyrir lögbundið skoðun vöru fyrir sendingu, nema þegar slík skoðun fer fram að skipun yfirvalda í útflutningslandi.

A.10. Upplýsingaaðstoð og kostnaður tengdur henni

B.10. Upplýsingaaðstoð og kostnaður tengdur henni

Ef þörf krefur, skal seljandi skylt að veita kaupanda og til að aðstoða hann við að fá, að beiðni kaupanda, í hættu hans og kostnað, skjöl og upplýsingar, þ.mt mikilvægar öryggisupplýsingar sem krafist kann að vera fyrir innflutning á vöru til kaupanda og / eða flutningi til endanleg áfangastað.
Seljandi skal endurgreiða kaupanda að öllum kostnaði og gjöldum af kaupanda afla eða veita aðstoð við að afla gagna og upplýsinga sem kveðið er á B10 mgr.

Kaupandi er skylt að tilkynna seljanda um kröfur í tengslum við öryggi upplýsinga, þannig að seljandi gæti verið í samræmi við A10 mgr.
Kaupandi þarf að endurgreiða seljandi hafði stofnað kostnað og gjöld fyrir að veita eða flutningur aðstoð við að afla gagna og upplýsinga, sbr A10 mgr.
Ef þörf krefur, skal kaupanda skylt að veita seljanda eða auðvelda afhendingu seljanda, að beiðni seljanda, í hættu hans og kostnað, skjöl og upplýsingar, þar á meðal mikilvægum upplýsingum um öryggi, sem kann að krefjast af seljanda að flytja, útflutning á vöru og fyrir flutning þeirra í gegnum allar landi.