Rússneska Kínverska (einfölduð) Enska Filipeyska italian japanese korean Malaíska Tælenska Víetnamska

CPT

Incoterms 2010

FLUTNINGUR Greiddur til [... heitir Viðtökustaður]
FLUTNINGUR Greiddur til [... heitir Viðtökustaður]

Þetta orð má nota óháð valið flutningsmáta, og nota fleiri en einn ferðamáta.
"Flutningur greitt" ("Carriage Greiddur til") þýðir að seljandi sendir vörur til flutningsaðila eða annan einstakling tilnefndur af seljanda á umsömdum stað (ef slíkur staður samið), og að seljandi samninga um flutning og bera kostnað af flutning, nauðsyn að afhenda vöruna á umsömdum áfangastað.
Í nota hugtakið CPT, CIP, CFR eða CIF seljandi uppfyllir skyldur sínar til að bera þegar það afhendir vöruna til flytjanda, og ekki þegar vörurnar ná áfangastað.
Þetta hugtak hefur tvö mikilvæg stig, sem áhættu og kostnað fara í tveimur mismunandi stöðum. Aðilar er ráðlagt að vera betur skilgreint í samningnum á afhendingarstað sem áhættan yfir til kaupanda auk heitir viðtökustað sem seljanda er skylt að gera með sér samning um flutning.
Þegar margar flytjenda til flutnings á vörum á umsömdum átt, og ef aðilar eru ekki sammála um ákveðin atriði á afhendingu, galli er að hætta fer að senda vörur til fyrsta flutningsmanni í þorpinu, val sem fer algjörlega á seljanda og er utan stjórn á kaupanda. Með þeim ásetningi aðila við brottför af hættu á sér stað síðar (þ.e. í sjó höfn eða flugvelli), þurfa þeir að skilgreina það í samningi sínum við sölu.
Aðilar eru einnig mælt með því að vera mest nákvæmlega ákvarða punkt á umsömdum viðtökustað, sem kostnaður við þennan lið er seljandi. Seljandi er ráðlagt að veita samning um flutninga, sem endurspegla þetta val. Ef seljandi er í samningi sínum um flutning skal bera kostnað af losun á umsömdum stað áfangastað, er seljandi ekki rétt til bóta frá kaupanda slíkum kostnaði, nema um annað sé samið af aðilum.
CPT krefst seljanda til tollgæslu formsatriði til útflutnings, ef einhver er. Hins vegar er seljandi ekki skylt að framkvæma siði formsatriði um innflutning, borga toll eða framkvæma önnur formsatriði siði fyrir innflutningi.

THE seljanda

Kaupandi verður að

A.1. Almennar skuldbindingar seljanda

B.1. Almennar skyldur kaupanda

Seljandi þarf, með fyrirvara um samþykki kaup og sölu veita vöru og auglýsing Invoice, reikning eða aðrar vísbendingar um samræmi við samning um sölu, sem kann að vera krafist í samningnum.
Allir sem um getur í mgr A1-A10 geta komi samsvarandi rafræna skrá eða málsmeðferðar ef samningsaðilar eða er algengt.

Kaupandi verður að greiða kaupverð vörunnar skv samningi um sölu.
Allir sem um getur í mgr B1-B10 má samsvarandi rafræn skrá eða önnur aðferð, ef samið eða er algengt.

A.2. Leyfi, leyfi, öryggiseftirlit og önnur formsatriði

B.2. Leyfi, leyfi, öryggiseftirlit og önnur formsatriði

Ef þörf krefur, skal seljandi á sinn kostnað og áhættu, að útflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi og framkvæma alla siði formsatriði nauðsynlegar fyrir útflutning á vöru og Flutningar um hvaða landi áður fæðingu.

Ef þörf krefur kaupanda verða að fá á eigin kostnað og áhættu, innflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi og framkvæma alla siði formsatriði um innflutning á vörum og flutning þeirra í gegnum hvaða landi.

A.3. Flutnings- og tryggingasamningar

B.3. Flutnings- og tryggingasamningar

a) Samningur um flutning
Seljandi verður að dragast eða útvega gerð samnings um flutning á vörum frá heitir benda á afhendingu, ef það er skilgreint, eða með afhendingu nefndum viðtökustað eða, ef samþykkt, að allir benda á þann stað. Samningur um flutninga skal vera á venjulegum kjörum reikning seljanda og veita til flutnings með almennt viðurkenndum stefnu og eðlilegum hætti. Ef ákveðin lið er ekki sammála eða ekki er hægt að ákvarða á grundvelli reynd getur seljandi valið afhending vöru eða hlutinn á umsömdum stað áfangastað sem best hentar tilgangi sínum.
b) Samningur um tryggingar
Seljandi engin skylda til kaupanda samkvæmt samningi um tryggingar. Hins vegar er seljandi að veita kaupanda ósk hans, í hættu hans og kostnað (með kostnaði) upplýsingar sem nauðsynlegar eru til kaupanda tryggingar.

a) Samningur um flutning
Kaupandi hefur engin skylda til seljanda til að gera samning um flutning.
b) Samningur um tryggingar
Kaupandi hefur engin skylda til seljanda til að gera samning um tryggingar. En kaupandinn verður að gefa seljanda, að fenginni beiðni, nauðsynlegt fyrir samning upplýsinga tryggingar.

A.4. Framboð

B.4. Að taka afhendingu

Seljanda ber að afhenda vöru með því að flytja það til flytjanda með hverjum samningi í samræmi við A3 lið á dag eða innan umsömdum tíma.

Kaupandi verður að taka afhendingu vöru eins fljótt og þeir hafa verið afhent í samræmi við A4 lið og fá það frá flutningsmanni á þeim heitir viðtökustað.

A.5. Flutningur áhættu

B.5. Flutningur áhættu

Seljandi tekur alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni, þar til þau hafa verið afhent í samræmi við A4 lið nema fyrir hættu á tapi eða skemmdum á aðstæður sem settar eru fram í B5 mgr.

Kaupandi tekur alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni frá afhendingartíma í samræmi við A4 mgr.
Vanefndum kaupanda ábyrgð að veita tilkynningu í samræmi við B7 mgr ber hann áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni frá umsömdum degi eða þann dag sem samþykkt afhendingu liðinn, að því tilskildu að vörurnar voru sérstaklega einstaklingsbundið sem vöru, sem er háð samningur.

A.6. Úthlutun kostnaðar

B.6. Úthlutun kostnaðar

Seljandi þarf að greiða:
a) að öllum kostnaði vegna vöru fyrr en þau hafa verið afhent í samræmi við A4 lið, nema útgjöld ber að greiða kaupanda eins og kveðið er í Bb lið, og
b) Freight og önnur A3 í lið a), þar með talinn kostnaður af hleðslu vöru og gjöld í tengslum við losun vöru á áfangastað, er úthlutað til seljanda samkvæmt samningi um flutning og
c) ef þörf krefur, kostnað af formsatriðum tollyfirvalda nauðsynleg fyrir útflutning á vörum, eins og heilbrigður eins og tollar, skattar og gjöld greidd á útflutningi, svo og kostnað af flutningi þess í gegnum hvaða landi ef þeir eru á vagninum innheimt til seljanda.

Kaupandi skal, með fyrirvara um ákvæði A3 A), borga:
a) að öllum kostnaði vegna vöru við afhendingu í samræmi við A4 lið, nema, ef við á, kostnaður við formsatriði siði nauðsynleg fyrir útflutning á vörum, auk skatta, þóknanir og önnur gjöld sem greiða ber við útflutning, eins og kveðið er á A6 málsgrein c);
b) allar tengdar kostnaður vöru og gjöld í umflutningi fram komu sína á umsömdum viðtökustað, nema skulu ekki slíkur kostnaður og gjöld vera greiddur af seljanda í farmsamningi
c) losun, nema slíkur kostnaður er ekki greiddur af seljanda til farmsamningi
d) allir viðbótar kostnað af seljanda sem ekki eru beint í tilkynningu undir B7 lið frá umsömdum degi eða rennur umsömdum tíma fyrir sendinguna, að því tilskildu að vörurnar voru sérstaklega einstaklingsbundið sem verslunarvara, sem er efni samningsins;
e) ef við á, kostnaður við að borga skatta, tolla og önnur opinber gjöld, svo og um framkvæmd formsatriði siði greiða við innflutning á vöru, og kostnað til að flytja það í gegnum hvaða landi nema slíkur kostnaður og gjöld gilda ekki samningi um flutning seljandi.

A.7. Tilkynningar frá kaupanda

B.7. Tilkynning seljanda

Seljandi verður að gefa kaupanda tilkynningu að varan hafi verið afhent í samræmi við A4 mgr.
Seljandi verður að gefa kaupanda tilkynningu um kaupanda að veita möguleika á að taka slíkar ráðstafanir, sem eru yfirleitt þarf til kaupanda vöru.

Ef kaupandinn hefur rétt til að ákveða tíma fyrir siglingar á vöru og / eða heitir áfangastað eða benda á vöru á þessum stað, verður hann að standa seljanda vegna tilkynna það.

A.8. Afhendingarskjal

B.8. Sönnun á afhendingu

Ef það tíðkast að beiðni kaupanda eða seljanda, á eigin kostnað, skylt að veita kaupanda með venjulegum flutningsskjali (af), í samræmi við samning um flutninga gerður samkvæmt A3.
Flutninga skjal skal tilgreina vörur undir samning og vera dagsett innan umsamins tíma sendinguna. Ef það er samþykkt eða er almennt viðurkennt, að skjalið ætti einnig að veita kaupanda að krefjast vöru frá flutningsaðila á heitir viðtökustað og leyfa kaupanda til að selja vörur á umflutningi yfirfærslu síðari kaupanda eða með tilkynningu til flutningsaðila.
Ef flutningsskjali er samningsatriði og gefin út í nokkrum eintökum, kaupandi verður að vera fullt sett af frumrit.

Kaupandi verður að samþykkja flutning skjal sem gefið er út í samræmi við A8 lið ef það samræmist samningnum.

A.9. Athugun, pökkun, merking

B.9. Skoðun á vörum

Seljandi hefur að bera kostnað af þeim athugun (athuga gæði, mæla, vega, telja) sem nauðsynleg eru til afhendingar á vöru í samræmi við A4 lið, eins og heilbrigður eins og the kostnaður af pre-sendingu skoðun vöru mælt af yfirvöldum í útflutningslandinu.
Veita á eigin kostnað umbúðum hans á vörum, nema í þeim tilvikum sem sérstaklega viðskipti er yfirleitt tekið að skipið tilgreind er í samningi vörur í einu. Seljandi getur pakki vöruna á þann hátt sem nauðsynlegt er til flutnings hans, nema kaupanda áður en samningur er ekki tilkynna seljanda um sérstakar kröfur umbúðum. Merkingar pakkavörur til að fara út almennilega.

Kaupandi verður að greiða kostnað fyrir lögbundið skoðun vöru fyrir sendingu, nema þegar slík skoðun fer fram að skipun yfirvalda í útflutningslandi.

A.10. Upplýsingaaðstoð og kostnaður tengdur henni

B.10. Upplýsingaaðstoð og kostnaður tengdur henni

Ef þörf krefur, skal seljandi skylt að veita kaupanda og til að aðstoða hann við að fá, að beiðni kaupanda, í hættu hans og kostnað, skjöl og upplýsingar, þ.mt mikilvægar öryggisupplýsingar sem krafist kann að vera fyrir innflutning á vöru til kaupanda og / eða flutningi til endanleg áfangastað.
Seljandi skal endurgreiða kaupanda að öllum kostnaði og gjöldum af kaupanda afla eða veita aðstoð við að afla gagna og upplýsinga sem kveðið er á B10 mgr.

Kaupandi er skylt að tilkynna seljanda um kröfur í tengslum við öryggi upplýsinga, þannig að seljandi gæti verið í samræmi við A10 mgr.
Kaupandi þarf að endurgreiða seljanda fyrir öllum kostnaði og gjöld fyrir að veita eða flutningur aðstoð við að afla gagna og upplýsinga, sbr A10 mgr.
Ef þörf krefur, skal kaupanda skylt að veita seljanda eða auðvelda afhendingu seljanda, að beiðni seljanda, í hættu hans og kostnað, skjöl og upplýsingar, þar á meðal mikilvægum upplýsingum um öryggi, sem kann að krefjast af seljanda að flytja, útflutning á vöru og fyrir flutning þeirra í gegnum allar landi.