rússneska, Rússi, rússneskur Kínverska (einfölduð) Enska Filipeyska italian japanese korean Malaíska Tælenska Víetnamska

DDP

Incoterms 2010

Skilað skylda Paid [... heitir Viðtökustaður]
Skilað Duty Greiddur [... heitir Viðtökustaður]

Þetta orð má nota óháð valið flutningsmáta, og nota fleiri en einn ferðamáta.
"Skilað Duty Paid" ("Skilað Duty Paid") þýðir að seljandi afhendir þegar kaupandi að því tilskildu að vörur hreinsaðar tollum til innflutnings, sem koma flutningatæki tilbúinn fyrir losun á heitir viðtökustað. Seljandi ber allan kostnað og áhættu sem felst í að koma vöru á áfangastað, og skal annast siði formsatriði nauðsynlegar ekki aðeins til útflutnings en einnig til þess að flytja, greiða gjöld á útflutning og innflutning, og framkvæma alla siði formsatriði.
DDP fyrir hámarks skyldu seljanda.
Aðilar eru hvattir til að koma nákvæmlega ákvarða punkt á umsömdum viðtökustað, sem kostnað og áhættu fram að þessu er seljandi. Seljandi er ráðlagt að veita samning um flutninga, sem endurspegla þetta val. Ef seljandi er í samningi sínum um flutning skal bera kostnað af losun á umsömdum stað áfangastað, er seljandi ekki rétt til bóta frá kaupanda slíkum kostnaði, nema um annað sé samið af aðilum.
Aðilar ekki nota DDP, ef seljandi er ekki beint eða óbeint við framkvæmd siði formsatriði um innflutning (innflutningur úthreinsun).
Ef þess er óskað, að aðilar úthluta til kaupanda áhættu og kostnað af formsatriði siði fyrir innflutning á tíma ætti að nota DAP.
VSK eða önnur skatta ber að greiða við innflutning, skal fjallað af seljanda, nema um annað sé samið við með skýrum hætti í samningi um sölu.

THE seljanda

Kaupandi verður að

A.1. Almennar skuldbindingar seljanda

B.1. Almennar skyldur kaupanda

Seljandi þarf, með fyrirvara um samþykki kaup og sölu veita vöru og auglýsing Invoice, reikning eða aðrar vísbendingar um samræmi við samning um sölu, sem kann að vera krafist í samningnum.
Allir sem um getur í mgr A1-A10 geta komi samsvarandi rafræna skrá eða málsmeðferðar ef samningsaðilar eða er algengt.

Kaupandi verður að greiða kaupverð vörunnar skv samningi um sölu.
Allir sem um getur í mgr B1-B10 geta komi samsvarandi rafræna skrá eða málsmeðferðar ef samningsaðilar eða er algengt.

A.2. Leyfi, leyfi, öryggiseftirlit og önnur formsatriði

B.2. Leyfi, leyfi, öryggiseftirlit og önnur formsatriði

Ef þörf krefur, skal seljandi á sinn kostnað og áhættu við að fá útflutnings og innflutnings leyfi eða öðrum opinberum heimild og framkvæma alla siði formsatriði nauðsynlegar fyrir útflutning á vörum, flutninga í hvaða landi og á innflutning á vöru.

Ef þörf krefur kaupanda að veita seljanda, að beiðni hans, í hættu hans og kostnað, aðstoð í að fá að flytja leyfi eða öðrum opinberum heimild fyrir innflutningi á vörum.

A.3. Flutnings- og tryggingasamningar

B.3. Flutnings- og tryggingasamningar

a) Samningur um flutning
Seljandi skal leggja fram á eigin kostnað vegna flutnings á vöru til heitir áfangastað eða samþykktri lið (ef einhver er) á umsömdum áfangastað. Ef ákveðin atriði eru ekki sammála eða er hægt að ákveða, byggt á æfingu seljandi getur valið mest hentugur fyrir ákvæði tilgangi sínum á umsömdum áfangastað.
b) Samningur um tryggingar
Seljandi engin skylda til kaupanda samkvæmt samningi um tryggingar. Hins vegar er seljandi að veita kaupanda, að beiðni hans, í hættu hans og kostnað (með kostnaði), upplýsingar sem nauðsynlegar eru til kaupanda tryggingar.

a) Samningur um flutning
Kaupandi hefur engin skylda til seljanda til að gera samning um flutning.
b) Samningur um tryggingar
Kaupandi hefur engin skylda til seljanda til að gera samning um tryggingar. En kaupandinn verður að gefa seljanda, að fenginni beiðni, nauðsynlegt fyrir samning upplýsinga tryggingar.

A.4. Framboð

B.4. Að taka afhendingu

Seljanda ber að afhenda vöru með því að setja þau í umráð kaupanda á koma farartækjum tilbúinn fyrir losun á umsömdum stað, ef einhverjar eru, í nafni viðtökustað á dagsetningu eða tímabili.

Kaupandi verður að taka afhendingu vöru þegar þeir hafa verið afhent í samræmi við A4 mgr.

A.5. Flutningur áhættu

B.5. Flutningur áhættu

Seljandi tekur alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni, þar til þau hafa verið afhent í samræmi við A4 lið nema fyrir hættu á tapi eða skemmdum á aðstæður sem settar eru fram í B5 mgr.

Kaupandi tekur alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni,
þar sem það var afhent í samræmi við A4 mgr.
Hvenær:
a) kaupandinn ekki að standa við skuldbindingar sínar í samræmi við B2 lið, ber það alla áhættu í tengslum við tjón. vörur eða
b) kaupandinn hefur ekki tilkynnt í samræmi við B7 mgr ber hann áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni frá umsömdum degi eða þann dag sem samþykkt afhendingu er liðinn,
að því tilskildu að vörurnar hafi verið sérstaklega einstaklingsbundið sem verslunarvara, sem er efni samnings.

A.6. Úthlutun kostnaðar

B.6. Úthlutun kostnaðar

Seljandi þarf að greiða fyrir:
a) auk kostnaðar sem tilgreindar eru í ákvæði A3 A), allan kostnað vegna vöru fyrr en þau hafa verið afhent í samræmi við A4 lið, annað en útgjöld ber að greiða kaupanda eins og kveðið er á B6 lið;
b) gjöld fyrir losun á áfangastað, sem lýtur að samningi um flutning seljanda;
c) ef þörf krefur, kostnað af formsatriðum tollyfirvalda nauðsynleg, til útflutnings og innflutnings, borga öll gjöld, skattar og gjöld lögð á útflutning og innflutning á vörum, sem og kostnaður við flutning á vöru í gegnum hvaða landi fyrir afhendingu, eins og kveðið er á um í A4 mgr.

Kaupandi verður að greiða fyrir:
a) að öllum kostnaði vegna vöru við afhendingu, eins og kveðið er á A4 lið;
b) allur kostnaður af losun þarf til að gera vörur úr koma flutningatæki á heitir viðtökustað, nema samningur um flutninga, fæst ekki greiddur af seljanda,
c) allir viðbótar kostnaður vegna bilun til að sinna skyldum sínum í samræmi við B2 lið eða bilun til að veita tilkynningu í samræmi við B7 málsgrein, að því tilskildu að vörurnar voru sérstaklega einstaklingsbundið sem verslunarvara, sem er efni samnings.

A.7. Tilkynningar frá kaupanda

B.7. Tilkynning seljanda

Seljandi verður að gefa viðeigandi tilkynningu til kaupanda, leyfa kaupanda að gera ráðstafanir venjulega krafist þess að það getur gert kaupanda.

Þar sem seljandi hefur rétt á að setja dagsetningu innan umsamins tíma og / eða benda á að taka afhendingu á heitir viðtökustað, verður hann að standa seljanda vegna tilkynna það.

A.8. Afhendingarskjal

B.8. Sönnun á afhendingu

Seljandi skal á eigin kostnað láta kaupanda í té skjal sem gerir kaupanda að taka við vöru, eins og kveðið er á um í málsgreinum A4 / B4.

Kaupandi verður að samþykkja sönnun afhendingar, gefið út í samræmi við A8 mgr.

A.9. Athugun, pökkun, merking

B.9. Skoðun á vörum

Seljandi hefur að bera kostnað af þeim athugun (athuga gæði, mæla, vega, telja) sem nauðsynleg eru til afhendingar á vöru í samræmi við A4 lið, eins og heilbrigður eins og the kostnaður af pre-sendingu skoðun vöru mælt af yfirvöldum í landinu og útflutning.
Veita á eigin kostnað umbúðum hans á vörum, nema í þeim tilvikum sem sérstaklega viðskipti er yfirleitt tekið að skipið tilgreind er í samningi vörur í einu. Seljandi getur pakki vöruna á þann hátt sem nauðsynlegt er til flutnings hans, nema kaupanda áður en samningur er ekki tilkynna seljanda um sérstakar kröfur umbúðum. Merkingar pakkavörur til að fara út almennilega.

Kaupandi þarf ekki að endurgreiða útgjöld seljanda fyrir lögbundið skoðun vöru fyrir sendinguna, sem fer út af til yfirvalda í landinu af útflutnings og innflutnings.

A.10. Upplýsingaaðstoð og kostnaður tengdur henni

B.10. Upplýsingaaðstoð og kostnaður tengdur henni

Ef þörf krefur, skal seljandi skylt að veita kaupanda og til að aðstoða hann við að fá, að beiðni kaupanda, í hættu hans og kostnað, skjöl og upplýsingar, þ.mt mikilvægar öryggisupplýsingar sem kann að vera nauðsynlegt til flutnings á vörum til kaupanda að endanleg áfangastað (ef þörf krefur ) - frá heitir viðtökustað.
Seljandi skal endurgreiða kaupanda að öllum kostnaði og gjöldum af kaupanda afla eða veita aðstoð við að afla gagna og upplýsinga sem kveðið er á B10 mgr.

Kaupandi er skylt að tilkynna seljanda um kröfur í tengslum við öryggi upplýsinga, þannig að seljandi gæti verið í samræmi við A10 mgr.
Kaupandi þarf að endurgreiða seljandi hafði stofnað kostnað og gjöld fyrir að veita eða flutningur aðstoð við að afla gagna og upplýsinga, sbr A10 mgr.
Ef þörf krefur kaupanda skylt að veita seljanda eða auðvelda afhendingu seljanda, að beiðni seljanda, í hættu hans og kostnað, skjöl og upplýsingar, þar á meðal mikilvægum upplýsingum um öryggi, sem kann að krefjast af seljanda að flytja, innflutning og útflutning á vörum og þeirra Flutningar um hvaða landi.

 

Comments   

 
0 #2 Ayman 04.06.2013 20: 25
mjög gott
tilvitnun
 
 
0 #1 Ayman 04.06.2013 20: 24
ok
tilvitnun