rússneska, Rússi, rússneskur Kínverska (einfölduð) Enska Filipeyska italian japanese korean Malaíska Tælenska Víetnamska

FAS

Incoterms 2010

FRJÁLS Samhliða SKIPS [... heitir höfn sendingunni]
FRJÁLS Samhliða SKIPS [... heitir höfn sendingunni]

Þetta orð ætti að nota aðeins fyrir sjó og skipgengum vatnaleiðum.
"Free ásamt skipi" ("Free Samhliða Ship") þýðir að seljandi uppfyllir skyldur sínar til að skila þegar varan er sett við hliðina á skipinu tilnefndur af kaupanda (þ.e. á bryggju eða pramma) á heitir höfn sendinguna. Hættan á tapi eða skemmdum á vörunni fer þegar vörurnar eru staðsett meðfram hlið skipsins, og frá þeim tímapunkti sem kaupandi ber allan kostnað.
Aðilar eru hvattir til að koma nákvæmlega ákvarða stað hleðslu að heitir höfn sendingu, eins og kostnað og áhættu fram að þessu er seljandi, og svo kostnaður sem tengjast meðferð getur verið mismunandi í samræmi við venjur í höfninni.
Seljandi verður að afhenda vöruna annaðhvort með því að setja við hliðina á skipinu, eða með því að tryggja framboð á slíkum vörum til staðar fyrir fermingu. Tilvísun til skyldu til að "veita" á fjölmörgum sölu keðjunni, sem notuð eru oft í viðskiptum vöru.
Þegar að setja vörur í gámum dæmigerður seljanda er að flytja vörur til flutningsaðila á flugstöðinni, ekki með því að setja við hliðina á skipinu. Í slíkum aðstæðum, óviðeigandi notkun á hugtakinu FAS og ætti að nota hugtakið FCA.
FAS krefst seljanda til tollgæslu formsatriði til útflutnings, ef einhver er. Hins vegar er seljandi ekki skylt að framkvæma siði formsatriði um innflutning, borga toll eða framkvæma önnur formsatriði siði fyrir innflutningi.

THE seljanda

Kaupandi verður að

A.1. Almennar skuldbindingar seljanda

B.1. Almennar skyldur kaupanda

Seljandi þarf, með fyrirvara um samþykki kaup og sölu veita vöru og auglýsing Invoice, reikning eða aðrar vísbendingar um samræmi við samning um sölu, sem kann að vera krafist í samningnum.
Allir sem um getur í mgr A1-A10 geta komi samsvarandi rafræna skrá eða málsmeðferðar ef samningsaðilar eða er algengt.

Kaupandi verður að greiða kaupverð vörunnar skv samningi um sölu.
Allir sem um getur í mgr B1-B10 má samsvarandi rafræn skrá eða önnur aðferð, ef samið eða er algengt.

A.2. Leyfi, leyfi, öryggiseftirlit og önnur formsatriði

B.2. Leyfi, leyfi, öryggiseftirlit og önnur formsatriði

Ef þörf krefur, skal seljandi á sinn kostnað og áhættu, að útflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi og framkvæma alla siði formsatriði nauðsynlegar fyrir útflutning á vörum.

Ef þörf krefur kaupanda verða að fá á eigin kostnað og áhættu innflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi og framkvæma alla siði formsatriði um innflutning á vörum og flutning þeirra í gegnum hvaða landi.

A.3. Flutnings- og tryggingasamningar

B.3. Flutnings- og tryggingasamningar

a) Samningur um flutning
Seljandi engin skylda til kaupanda samkvæmt samningi um flutning. Hins vegar, að beiðni kaupanda, eða ef það er auglýsing æfa og kaupandinn ekki að gefa fyrirmæli um annað, seljandi kann að vera á kostnað og áhættu viðskiptavina samningi um flutning á venjulegum kjörum. Í öllum tilvikum, getur seljandi neita að slá inn í samning um flutninga, án tafar tilkynna kaupanda.
b) Samningur um tryggingar
Seljandi engin skylda til kaupanda samkvæmt samningi um tryggingar. Hins vegar er seljandi að veita kaupanda ósk hans, í hættu hans og kostnað (með kostnaði), upplýsingar sem nauðsynlegar eru til kaupanda tryggingar.

a) Samningur um flutning
Kaupandi skal á sinn kostnað fyrir flutning á vöru frá heitir höfn sendingu, nema í þeim tilvikum þar sem samningur um flutning er seljandi, eins og lýst er í lið A3 A);
b) Samningur um tryggingar
Kaupandi hefur engin skylda til seljanda til að gera samning um tryggingar.

A.4. Framboð

B.4. Að taka afhendingu

Seljandi verður að afhenda vöruna annaðhvort með því að setja við hliðina á skipinu tilnefndur af kaupanda við benda á fermingu, ef einhverjar, sem tilgreint er af kaupanda við heitir höfn sendingu, eða með því að tryggja framboð á slíkum vörum til staðar. Í þessu og í öðru tilfelli, skal seljandi afhenda vöruna á þeim degi eða innan umsamins tíma, í samræmi við venjur í höfninni.
Ef sérstaklega benda á hleðslu er ekki tilgreint af kaupanda, seljandi getur valið heitir höfn sendingar og hlutnum sem best hentar tilgangi hans. Þegar viðsemjendur að afhending mun fara fram innan ákveðins tíma, er kaupanda heimilt að velja dagsetningu á þessum tíma.

Kaupandi verður að taka afhendingu vöru eins fljótt og þeir hafa verið afhent í samræmi við A4 mgr.

A.5. Flutningur áhættu

B.5. Flutningur áhættu

Seljandi tekur alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni, þar til þau hafa verið afhent í samræmi við A4 lið nema fyrir hættu á tapi eða skemmdum á aðstæður sem settar eru fram í B5 mgr. .

Kaupandi tekur alla áhættu af tapi eða skemmdum sem verða frá dagsetningu afhendingar í samræmi við A4 mgr.
Hvenær:
a) kaupandinn hefur ekki tilkynnt í samræmi við B7 lið eða
b) skipið tilnefndur af kaupanda mistekst að koma á réttum tíma eða ekki fengið vöruna, eða leggja niður fyrir hleðsla tími, sem tilkynnt hefur verið í samræmi við B7 lið;
Kaupandi ber alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni frá umsömdum degi eða dagsetningu rennur umsömdum tíma, að því tilskildu að vörurnar voru sérstaklega einstaklingsbundið sem verslunarvara, sem er efni samnings.

A.6. Úthlutun kostnaðar

B.6. Úthlutun kostnaðar

Seljandi þarf að greiða:
a) að öllum kostnaði vegna vöru fyrr en þau hafa verið afhent í samræmi við A4 lið, nema útgjöld ber að greiða kaupanda eins og kveðið er á B6 lið, og
b) ef þörf krefur, þegar kostnaður við framkvæmd siði formsatriði Viðskiptaskuldir við útflutning á vörum og allir tollar, skattar og önnur gjöld ber að greiða út.

Kaupandi verður að greiða fyrir:
a) að öllum kostnaði vegna vöru við afhendingu, eins og kveðið er á A4 málsgrein, nema, ef þörf krefur, kostnað af formsatriðum tollyfirvalda nauðsynleg fyrir útflutning á vörum, auk allra skatta, þóknanir og gjöld sem greidd eru af útflutningi á vöru, að því tilskildu A6 í staflið b);
b) allar frekari kostnaðar vegna:
i) Non-stefnuvirkt kaupanda viðeigandi tilkynningar í samræmi við B7 lið eða
ii) sú staðreynd að skipið tilnefndur af kaupanda mistekst að koma á réttum tíma, eða var ekki fær um að taka vöruna, eða lokast fyrir farm fyrr en tilgreint er í mgr B7 tíma
að því tilskildu að vörurnar hafi verið sérstaklega einstaklingsbundið sem verslunarvara, sem er efni samnings.
c) ef þörf krefur, til að greiða allan kostnað, tollum, sköttum og öðrum opinberum gjöldum, sem og um framkvæmd formsatriði siði greiða við innflutning á vöru, og kostnað til að flytja það í gegnum hvaða landi.

A.7. Tilkynningar frá kaupanda

B.7. Tilkynning seljanda

Seljandi skal á kostnað og áhættu kaupanda að gefa honum næga athygli og að vörurnar hafi verið afhent í samræmi við A4 mgr, eða að skipið sé ekki tekin á umsömdum tíma.

Kaupandi verður að gefa seljanda fullnægjandi tilkynningu skipsins nafn, hleðsla lið og, ef þörf krefur, á uppáhalds afhendingartíma innan umsömdum tíma.

A.8. Afhendingarskjal

B.8. Sönnun á afhendingu

Seljandi skal, á eigin kostnað veita kaupanda með venjulegum sönnun þess að varan hafi verið afhent í samræmi við A4 mgr.
Ef slík sönnun er ekki samgöngur skjal skal seljandi á beiðni kostnað kaupanda og áhættu, til að aðstoða hann í að fá flutningsskjali.

Kaupandi verður að samþykkja sönnun afhendingar eins og kveðið fyrirhugaðar A8 mgr.

A.9. Athugun, pökkun, merking

B.9. Skoðun á vörum

Seljandi hefur að bera kostnað af þeim athugun (athuga gæði, mæla, vega, telja) sem nauðsynleg eru til afhendingar á vöru í samræmi við A4 lið, eins og heilbrigður eins og the kostnaður af pre-sendingu skoðun vöru mælt af yfirvöldum í útflutningslandinu.
Veita á eigin kostnað umbúðum hans á vörum, nema í þeim tilvikum sem sérstaklega viðskipti er yfirleitt tekið að skipið tilgreind er í samningi vörur í einu. Seljandi getur pakki vöruna á þann hátt sem nauðsynlegt er til flutnings hans, nema kaupanda áður en samningur er ekki tilkynna seljanda um sérstakar kröfur umbúðum. Merkingar pakkavörur til að fara út almennilega.

Kaupandi verður að greiða kostnað fyrir lögbundið skoðun vöru fyrir sendingu, nema þegar slík skoðun fer fram að skipun yfirvalda í útflutningslandi.

A.10. Upplýsingaaðstoð og kostnaður tengdur henni

B.10. Upplýsingaaðstoð og kostnaður tengdur henni

Ef þörf krefur, skal seljandi skylt að veita kaupanda og til að aðstoða hann við að fá, að beiðni kaupanda, í hættu hans og kostnað, skjöl og upplýsingar, þ.mt mikilvægar öryggisupplýsingar sem krafist kann að vera fyrir innflutning á vöru til kaupanda og / eða flutningi til endanleg áfangastað.
Seljandi skal endurgreiða kaupanda að öllum kostnaði og gjöldum af kaupanda afla eða veita aðstoð við að afla gagna og upplýsinga sem kveðið er á B10 mgr.

Kaupandi er skylt að tilkynna seljanda um kröfur í tengslum við öryggi upplýsinga, þannig að seljandi gæti verið í samræmi við A10 mgr.
Kaupandi þarf að endurgreiða seljandi hafði stofnað kostnað og gjöld fyrir að veita eða flutningur aðstoð við að afla gagna og upplýsinga, sbr A10 mgr.
Ef þörf krefur, skal kaupanda skylt að veita seljanda eða auðvelda afhendingu seljanda, að beiðni seljanda, í hættu hans og kostnað, skjöl og upplýsingar, þar á meðal mikilvægum upplýsingum um öryggi, sem kann að krefjast af seljanda að flytja, útflutning á vöru og fyrir flutning þeirra í gegnum allar landi.