Rússneska Kínverska (einfölduð) Enska Filipeyska italian japanese korean Malaíska Tælenska Víetnamska

DDU (Skilað Duty Ógreiddir (... heitir Viðtökustaður))
Skilað Duty Ógreiddir (... heitir Viðtökustaður)

"Skilað skylda ógreidd" þýðir að seljandi afhendir ekki hreinsaðar fyrir innflutning og ekki skipað upp úr öllum sem koma leið vöruflutninga til kaupanda á heitir viðtökustað. Seljandi verður að bera allan kostnað og áhættu sem fylgir uppeldi vöru þar að lútandi, nema (ef þörf krefur) gjalda fyrir innflutning á viðtökulandinu (orðið "gjöld" felur í sér ábyrgð og áhættu af framkvæmd tollafgreiðslu og Til greiðslu tollaforms, tollar, skatta og annarra gjalda). Ábyrgð á slíkum gjöldum skulu bera af kaupanda sem og öllum kostnaði og áhættu sem stafar af þeirri staðreynd að bilun hans til að hreinsa vörur til innflutnings.
Hins vegar, ef aðilar óska ​​seljanda til að bera áhættu og kostnað af formsatriði siði auk kostnaðar við innflutning, þá ætti þetta að koma skýrt fram í viðkomandi viðauka við samning um sölu.
Ábyrgð, áhættu og kostnað af losun og endurhlaða vöru veltur á hver stjórnar valið afhendingarstað.
Þetta orð má nota óháð flutningsmáta en þegar talað er um borð í skipinu eða á bryggju í höfn áfangastað, hugtök á að nota DES eða DEQ.

THE seljanda

Kaupandi verður að

A.1. AFHENDING VARA Í samræmi við SAMNINGIN

B.1. GREIÐSLA VERÐS

Seljandi skal, með fyrirvara um samþykki kaup og sölu veita vöru og auglýsing Invoice eða samsvarandi rafræn skilaboð hans og aðrar vísbendingar um samræmi sem krafist er samkvæmt samningi um sölu.

Greiða tilskilið samning um sölu.

A.2. Leyfi, vottorð og formleiki

B.2. Leyfi, vottorð og formleiki

Seljandi skal leggja fram á eigin kostnað og áhættu allir útflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi eða öðrum gögnum og framkvæma, ef við á, allar siði formsatriði vegna útflutnings á vörum og flutning þeirra í gegnum hvaða landi.

Kaupandi skal á eigin kostnað og áhættu allir innflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi eða öðrum gögnum og framkvæma, ef við á, allar siði formsatriði fyrir innflutning á vöru.

A.3. SAMNINGUR FERÐAR OG FYRIRTÆKJA

B.3. SAMNINGUR FERÐAR OG FYRIRTÆKJA

a) Samningur um flutning
Seljandi verður að dragast fram á eigin kostnað vegna flutnings á vöru til heitir áfangastað. Ef ákveðin atriði eru ekki sammála eða er ekki ákvörðuð út frá starfi, getur seljandi valið mest viðeigandi fyrir hann benda á heitir viðtökustað.
b) Samningur um tryggingar
Engin skylda.

a) Samningur um flutning
Engin skylda.
b) Samningur um tryggingar
Engin skylda.

A.4. FRAMBOÐ

B.4. SAMÞYKKT AFSENDINGAR

Seljanda ber að afhenda vöru til kaupanda eða annar aðili tilnefndur af kaupanda í formi neotgruzhennom á hvaða koma farartækjum í heitir viðtökustað á dagsetningu eða innan þess tíma samið til afhendingar.

Kaupandi verður að taka afhendingu vöru þegar þeir hafa verið afhent í samræmi við gr A.4.

A.5. YFIRFlutningur áhættu

B.5. YFIRFlutningur á áhættu

Seljandi skal, með fyrirvara um ákvæði B.5 gr. og bera alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni, þar til þau hafa verið afhent í samræmi við gr A.4.

Kaupandinn verður að bera alla áhættu af tjóni eða skemmdum á vörunni frá afhendingu í samræmi við A.4. Kaupandi er skylt - ef hann uppfyllir ekki skyldu sína í samræmi við grein B.2. - bera alla viðbótaráhættu af tjóni sem stafar af vörunni. Kaupandi er skylt að - ef hann uppfyllir ekki skyldu til að tilkynna í samræmi við grein B.7. - bera alla áhættu af tjóni eða skemmdum á vörunni frá því að samþykktur dagsetning eða lok samningsins er lokið. Skilyrðið er hins vegar rétt samstaða vörunnar við samninginn. Þetta þýðir að varan verður að vera rétt greind, það er að segja, greinilega sett til hliðar eða annan greind sem verslunarvara, sem er efni þessa samnings.

A.6. DREIFING KOSTNAÐAR

B.6. DREIFING KOSTNAÐAR

Seljandi skal, með fyrirvara um ákvæði B.6: -.. Auk kostnaðar vegna greininni A.3a), allan kostnað vegna vöru fyrr en þeir hafa verið afhent í samræmi við gr A.4 og - Ef þú þarft hana - til að greiða fyrir allan kostnað sem formsatriði siði nauðsynleg til útflutnings sem og öllum tollum, sköttum og öðrum gjöldum sem greiða ber við útflutning og umflutning þeirra með hvaða landi fyrir afhendingu skv A.4.

Kaupandi verður að greiða - allan kostnað í tengslum við vöru frá þeim tíma sem þeir hafa verið afhent í samræmi við gr A.4. - allar aukakostnað ef hann nær ekki að samkvæmt grein B.2. eða ætti hann ekki að tilkynna í samræmi við gr B.7. Skilyrðið er hins vegar rétt samstaða vörunnar við samninginn. Þetta þýðir að varan verður að vera rétt greind, það er að segja, greinilega sett til hliðar eða annan greind sem verslunarvara, sem er háð þessum samningi, og - þar sem við á, allar skyldur, skattar og önnur gjöld, svo og kostnaður við siði formsatriði , Greiðanleg við innflutning á vörum.

A.7. Tilkynning til kaupanda

B.7. Tilkynning til seljanda

Seljandi verður að gefa kaupanda nægir til að senda vöruna og kaupanda að öðrum fyrirvara þarf til að útskrift er yfirleitt nauðsynlegar ráðstafanir til að taka við vöru.

Kaupandi skal, þegar hann er rétt að ákvarða tíma innan umsömdum tíma og / eða benda á að taka afhendingu á heitir viðtökustað, gefa seljanda.

A.8. Sönnun á afhendingu, flutningsskjölum eða jafngildum rafrænum skilaboðum

B.8. Sönnun fyrir afhendingu, flutningsskjölum eða samsvarandi rafrænum skilaboðum

Seljandi verður að gefa kaupanda á eigin kostnað við afhendingu röð og / eða venjulegum flutninga skjal (til dæmis samningsatriði farmbréf, non-samningsatriði fylgibréf, sem skjal á skipgengum vatnaleiðum, loft fylgibréfi, reikningsnúmer járnbraut eða á vegum eða fjölþætta flutninga skjal) sem krafist er kaupanda að taka á móti vörunum í samræmi við samþykktir A.4. / B.4.V ef seljandi og kaupandi hafa samþykkt að senda rafrænt , Framangreindar skjöl eru látin í staðinn samsvarandi gögn á rafrænu (EDI).

Kaupandi verður að samþykkja viðeigandi sending röð eða flutningsskjali í samræmi við gr A.8.

A.9. EFTIRLIT - PAKNINGAR - MERKNINGAR

B.9. SKOÐUN VARA

Seljandi verður að greiða kostnað þessara stöðva starfsemi (svo sem stöðva gæði, mæla, vega, telja) sem nauðsynleg eru til afhendingar á vöru í samræmi við gr A.4. Seljandi skal leggja á eigin kostnað umbúðum sínum (nema það sé fyrir tiltekna verslun til að skila venjulega vöru samning taka upp) sem krafist er til afhendingar. Pökkun er að vera merkt á viðeigandi hátt.

Kaupandi verður að greiða kostnað af öllum fyrirfram sendingunni skoðun nema þegar slík skoðun er falið af yfirvöldum í útflutningslandinu.

A.10. AÐRAR SKYLDUR

B.10. AÐRAR SKYLDUR

Seljandi þarf að gera kaupanda að beiðni kostnað, áhættu þess síðarnefnda og alla aðstoð við að fá gögn eða samsvarandi rafræn skilaboð (önnur en þau sem nefnd eru í A.8.) Gefin út eða send í landinu sendingar og / eða upprunaland sem kaupandi getur krafist fyrir innflutningi á. Seljandi verður að gefa kaupanda ásamt nauðsynlegum upplýsingum til að útvega tryggingar.

Kaupandi verður að greiða allan kostnað og gjöld sem stofnað er í fá skjöl eða samsvarandi rafræn skilaboð, eins og kveðið er á í grein A.10., Og endurgreiðir seljanda stofnað af síðarnefndu vegna aðstoðar til kaupanda.