Rússneska Kínverska (einfölduð) Enska Filipeyska italian japanese korean Malaíska Tælenska Víetnamska

CPT (Carriage Greiddur Til (... heitir Viðtökustaður))
Freight / Flutningur Greiddur Til (... sem heitir viðtökustað)

Hugtakið "Freight / Carriage Greiddur Til" þýðir að seljandi afhendir vöru flytjandanum heitir eftir þeim. Að auki, seljandi verður að greiða kostnað við flutning á vörum til heitir áfangastað. Þetta þýðir að kaupandi beri áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni, og önnur kostnað eftir flutning á vörum til flutningsaðila.
"Carrier" sérhverja persónu sem í samningi um flutninga, skuldbindur sig til að veita eigin, eða flutninga á járnbrautum, vegum, í lofti, sjó, skipgengum vatnaleiðum eða blöndu af slíkum ham.
Í tilviki flutnings til umsamins áfangastað með mörgum flugfélögum, sem hætta mun eiga sér stað á þeim tíma sem flytja vöru til fyrsta flytjanda.
Nefndin tíma þarf seljandi að hreinsa vörur til útflutnings.
Þetta orð má nota óháð flutningsmáta, þar fjölþætta flutninga.

THE seljanda

Kaupandi verður að

A.1. AFHENDING VARA Í samræmi við SAMNINGIN

B.1. GREIÐSLA VERÐS

Seljandi skal, með fyrirvara um samþykki kaup og sölu veita vöru og auglýsing Invoice eða samsvarandi rafræn skilaboð hans og aðrar vísbendingar um samræmi sem krafist er samkvæmt samningi um sölu.

Greiða tilskilið samning um sölu.

A.2. Leyfi, vottorð og formleiki

B.2. Leyfi, vottorð og formleiki

Seljandi skal leggja fram á eigin kostnað og áhættu allir útflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi og framkvæma, ef við á, allar siði formsatriði vegna útflutnings á vörum.

Kaupandi skal á eigin kostnað og áhættu allir innflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi og framkvæma, ef við á, allar siði formsatriði fyrir innflutningi á vörum og flutning þeirra í gegnum hvaða landi.

A.3. SAMNINGUR FERÐAR OG FYRIRTÆKJA

B.3. SAMNINGUR FERÐAR OG FYRIRTÆKJA

a) Samningur um flutning.
Seljandi verður að dragast fram á eigin kostnað til flutnings á vörum til umsamins benda á heitir viðtökustað með venjulegum leið og á venjulegan hátt. Ef lið er ekki samþykkt eða ekki ræðst af reynd, getur seljandi valið mest viðeigandi fyrir hann benda á heitir viðtökustað
b) samningur um tryggingar.
Engin skylda.

a) Samningur um flutning.
Engin skylda.
b) samningur um tryggingar.
Engin skylda.

A.4. FRAMBOÐ

B.4. SAMÞYKKT AFSENDINGAR

Seljandi verður að afhenda vöruna til flytjanda með hverjum samningi á flutningi, í samræmi við gr A.3., Og ef fyrsta af nokkrum flytjenda fyrir flutninga til hét stað á dagsetningu eða innan umsömdum tíma.

Kaupandi verður að taka afhendingu vöru þegar þeir hafa verið afhent í samræmi við gr A.4. og fá þá frá flutningsaðila á hét stað.

A.5. YFIRFlutningur áhættu

B.5. YFIRFlutningur á áhættu

Seljandi skal, með fyrirvara um ákvæði B.5. bera alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni, þar til þau hafa verið afhent í samræmi við gr A.4.

Kaupandinn verður að bera alla áhættu af tjóni eða skemmdum á vörunni frá afhendingu í samræmi við A.4. Kaupandi er skylt að - ef hann uppfyllir ekki skyldu til að tilkynna í samræmi við grein B.7. - bera alla áhættu af tjóni eða skemmdum á vörunni frá lokum samþykktu dagsetningar eða lokadag fastan afhendingu. Skilyrðið er hins vegar rétt samstaða vörunnar við samninginn. Þetta þýðir að varan verður að vera rétt greind, það er að segja, greinilega sett til hliðar eða annan greind sem verslunarvara, sem er efni þessa samnings.

A.6. DREIFING KOSTNAÐAR

B.6. DREIFING KOSTNAÐAR

Seljandi skal, með fyrirvara um ákvæði B.6: -. Að greiða allan kostnað varðandi vöru fyrr en þau hafa verið afhent í samræmi við gr A.4, sem og fragt og allt undir gr A.3a), þar með talinn kostnaður. hleðsla vörur og affermingu á viðtökustað, sem samkvæmt samningi um flutning seljanda, og - þar sem við á, öllum kostnaði af siði formsatriði nauðsynlegar til útflutnings auk allra tolla, skatta og önnur gjöld ber að greiða á Útflutningur á vörum og kostnaði, Tengd flutningaflutningum sínum í gegnum þriðju lönd, ef slíkar kostnaður er úthlutað seljanda samkvæmt samningnum um flutning.

Kaupanda er skylt samkvæmt ákvæðum gr A.3a): - að greiða allan kostnað varðandi vöru frá því augnabliki afhendingar í samræmi við gr A.4, og - allur kostnaður varðandi vöru meðan á flutningi til komu þeirra. á umsömdum viðtökustað, nema þegar þeir eru í samræmi við samning um flutning seljanda og - að greiða kostnað við losun vöru, nema þegar þeir eru í samræmi við samning um flutning seljanda, og - öllum aukakostnað sem hlýst af ekki flutningur til að gefa viðeigandi tilkynningu í samræmi við gr B.7. frá útreikningi á umsömdum degi eða við lok umsamins tíma fyrir fæðingu. Skilyrðið er hins vegar rétt samstaða vörunnar við samninginn. Þetta þýðir að varan verður að vera rétt greind, það er að segja, greinilega sett til hliðar eða annan greind sem verslunarvara, sem er háð þessum samningi, og - þar sem við á, allar skyldur, skatta og önnur gjöld sem og kostnaður við siði formsatriði greiða við innflutning á vöru og, ef nauðsyn krefur, fyrir flutning þeirra í gegnum hvaða landi ef þeir eru ekki innifalin í kostnaði við flutningssamningi.

A.7. Tilkynning til kaupanda

B.7. Tilkynning til seljanda

Seljandi verður að gefa kaupanda nægilega tilkynningu um að varan hafi verið afhent í samræmi við gr A.4. Auk kaupanda að öðrum fyrirvara þarf til að útskrift er yfirleitt nauðsynlegar ráðstafanir fyrir vöru.

Komi til þess að kaupandi hefur rétt til að ákveða tíma fyrir sendingu á vöru og / eða ákvörðunarstaður, verður það almennilega tilkynna seljanda.

A.8. Sönnun á afhendingu, flutningsskjölum eða jafngildum rafrænum skilaboðum

B.8. Sönnun á afhendingu, flutningsskjölum eða jafngildum rafrænum skilaboðum

Seljandi verður að gefa kaupanda í kostnað af venjulegum flutninga skjal eða skjöl (td samningsatriði farmflytjandi, a non-samningsatriði sjó fylgibréfi, að skipgengum vatnaleiðum skjal, sem fylgibréf farmflytjandi eða járnbraut flutninga á vegum eða flutningafyr skjal), í samræmi við gr A.3 . Í tilviki seljanda og kaupanda hafi samþykkt að senda með rafrænum hætti, getur skjalið sem um getur hér að ofan komi samsvarandi rafræn gögn (EDI).

Kaupandi verður að samþykkja grein A.8. flytja skjal, ef það uppfyllir skilyrði um samning um sölu.

A.9. EFTIRLIT - PAKNINGAR - MERKNINGAR

B.9. SKOÐUN VARA

Seljandi verður að greiða kostnað þessara stöðva starfsemi (svo sem stöðva gæði, mæla, vega, telja) sem nauðsynleg eru til afhendingar á vöru í samræmi við gr A.4. Veita á eigin kostnað umbúðum sínum (nema þegar hún er í viðkomandi verslun að senda venjulega vara á samning lýsingu taka upp) sem er krafist fyrir afhendingu vörunnar. Pökkun er að vera merkt á viðeigandi hátt.

Kaupandi verður að greiða kostnað af öllum fyrirfram sendingunni skoðun nema þegar slík skoðun er falið af yfirvöldum í útflutningslandinu.

A.10. AÐRAR SKYLDUR

B.10. AÐRAR SKYLDUR

Seljandi þarf að gera kaupanda að beiðni kostnað, áhættu þess síðarnefnda og alla aðstoð við að fá gögn eða samsvarandi rafræn skilaboð (önnur en þau sem nefnd eru í A.8.) Gefin út eða send í landinu sendingar og / eða upprunaland og sem getur kaupandi krafist fyrir innflutningi á vörum og, ef nauðsyn krefur, um flutning þeirra í gegnum hvaða landi. Seljandi verður að gefa kaupanda ásamt nauðsynlegum upplýsingum til að útvega tryggingar.

Kaupandi verður að greiða allan kostnað og gjöld sem stofnað er í fá skjöl eða samsvarandi rafræn skilaboð, eins og kveðið er á í grein A.10., Og endurgreiðir seljanda stofnað af síðarnefndu vegna aðstoðar til kaupanda.