Rússneska Kínverska (einfölduð) Enska Filipeyska italian japanese korean Malaíska Tælenska Víetnamska

FOB (Free On Board (... sem heitir höfn sendingunni))
Free On Board (... sem heitir höfn sendingunni)

Hugtakið "Free on board" þýðir að seljandi afhendir þegar vörur fara járnbrautum skipsins á heitir höfn sendinguna. Þetta þýðir að nú á öllum kostnaði og áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni, skal greiddur af kaupanda. The FOB tíma þarf seljandi að hreinsa vörur til útflutnings. Þetta orð er hægt að nota aðeins fyrir sjó og skipgengum vatnaleiðum. Ef aðilar ætla ekki að afhenda vöruna yfir járnbrautum skipsins, ætti hugtakið að nota FCA.

THE seljanda

Kaupandi verður að

A.1. AFHENDING VARA Í samræmi við SAMNINGIN

B.1. GREIÐSLA VERÐS

Seljandi skal, með fyrirvara um samþykki kaup og sölu veita vöru og auglýsing Invoice eða samsvarandi rafræn skilaboð hans og aðrar vísbendingar um samræmi sem krafist er samkvæmt samningi um sölu.

Greiða tilskilið samning um sölu.

A.2. Leyfi, vottorð og formleiki

B.2. Leyfi, vottorð og formleiki

Seljandi skal leggja fram á eigin kostnað og áhættu allir útflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi og framkvæma, ef við á, allar siði formsatriði nauðsynlegar til útflutnings á vörum.

Kaupandi skal á eigin kostnað og áhættu allir innflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi og framkvæma, ef við á, allar siði formsatriði fyrir innflutning á vöru og, þar sem þörf krefur, fyrir flutning þeirra í gegnum hvaða landi.

A.3. SAMNINGUR FERÐAR OG FYRIRTÆKJA

B.3. SAMNINGUR FERÐAR OG FYRIRTÆKJA

a) Samningur um flutning
Engin skylda.
b) Samningur um tryggingar
Engin skylda.

a) Samningur um flutning
Kaupandi skal á sinn kostnað fyrir flutning á vöru frá heitir höfn sendinguna.
b) Samningur um tryggingar
Engin skylda.

A.4. FRAMBOÐ

B.4. SAMÞYKKT AFSENDINGAR

Seljanda ber að afhenda vöru á borð í skipi tilnefndur af kaupanda á umsömdum degi eða innan umsömdum tíma á heitir höfn sendingunni í samræmi við venjur í höfninni.

Kaupandi verður að taka afhendingu vöru þegar þeir hafa verið afhent í samræmi við gr A.4.

A.5. YFIRFlutningur áhættu

B.5. YFIRFlutningur á áhættu

Seljandi skal, með fyrirvara um ákvæði B.5. bera alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni, þar til varan framhjá járnbrautum skipsins á heitir höfn sendinguna.

Kaupandi verður að bera allar tapi eða tjóni áhættu - frá því að vörur standast járnbrautum skipsins á heitir höfn sendingu, og - frá umsömdum degi eða við lok umsamins tíma fyrir afhendingu sem myndast ýmist vegna þess að hann nær ekki að tilkynna í samræmi við gr B. 7., eða ef skipið tilnefndur af honum hefur ekki tekist að koma á réttum tíma, eða var ekki fær um að taka vöruna á réttum tíma, eða lokast fyrir farm fyrr en kveðið í grein B.7. tími. Að því tilskildu, er hins vegar rétt eins og umsamda vöru. Þetta þýðir að varan verður að vera rétt greind, það er að segja, greinilega sett til hliðar eða annan greind sem verslunarvara, sem er efni þessa samnings.

A.6. DREIFING KOSTNAÐAR

B.6. DREIFING KOSTNAÐAR

Seljandi skal, með fyrirvara um ákvæði B.6: -. Allur kostnaður vegna vöru fyrr en varan fara járnbrautum skipsins á heitir höfn sendingu skv A.4. og - þar sem við á, allan kostnað af formsatriðum tollyfirvalda nauðsynleg til útflutnings sem og öllum tollum, sköttum og öðrum gjöldum sem greiða ber við útflutning.

Kaupanda er skylt að greiða - allan kostnað í tengslum við vöru frá þeirri stundu vörurnar fara járnbrautum skipsins á heitir höfn sendingu og - allar aukakostnað annaðhvort vegna þess að skipið tilnefndur af honum hefur ekki tekist að koma á réttum tíma, eða hefur ekki verið hægt að taka vöruna tími, eða lokast fyrir farm fyrr en kveðið í grein B.7. dagsetning, eða með því að láta hjá líða að gefa viðeigandi tilkynningu í samræmi við gr B.7. Að því tilskildu, er hins vegar rétt eins og umsamda vöru. Þetta þýðir að varan verður að vera rétt greind, það er að segja, greinilega sett til hliðar eða annan greind sem verslunarvara, sem er háð þessum samningi, og - þar sem við á, allar skyldur, skatta og önnur gjöld sem og kostnaður við siði formsatriði greiða við innflutning á vöru og, ef nauðsyn krefur, fyrir flutning þeirra í gegnum hvaða landi.

A.7. Tilkynning til kaupanda

B.7. Tilkynning til seljanda

Seljandi verður að gefa kaupanda nægilega tilkynningu um að varan hafi verið afhent í samræmi við gr A.4.

Kaupandi verður að gefa seljanda nægilega tilkynningu skipsins nafn, hleðsla lið og þarf afhendingartími.

A.8. Sönnun á afhendingu, flutningsskjölum eða jafngildum rafrænum skilaboðum

B.8. Sönnun fyrir afhendingu, flutningsskjölum eða samsvarandi rafrænum skilaboðum

Seljandi verður að gefa kaupanda á eigin kostnað með venjulegum sönnun fyrir birtingu skjala flutninga í samræmi við gr A.4. Ef slík sönnunargögn, sjá hér að framan, er það farmskírteini, skal seljandi gera kaupanda, að beiðni hans, á kostnað hans, áhættu og hvert aðstoð við að afla sér fluttri á samningi um flutning (til dæmis samningsatriði farmbréf, a non-samningsatriði fylgibréf, skipgengum vatnaleiðum eða fjölþætta flutninga). Ef seljandi og kaupandi hafa samþykkt að senda rafrænt, skjalið sem vísað er til hér að ofan er hægt að setja í staðinn samsvarandi rafræn gögn skipti (EDI).

Kaupandi verður að samþykkja sönnun afhendingar skv A.8.

A.9. EFTIRLIT - PAKNINGAR - MERKNINGAR

B.9. SKOÐUN VARA

Seljandi skal greiða kostnað þessara stöðva starfsemi (svo sem stöðva gæði, mæla, vega, telja) sem eru nauðsynlegar fyrir afhendingu vöru í samræmi við gr A.4. Seljandi skal leggja fram á eigin kostnað í tengslum við umbúðir, sem þarf til flutnings á vörum (nema það sé venjan að senda vörur af samningi pakka fyrir tiltekna verslun). Hið síðarnefnda fer fram að því marki sem aðstæður varða flutninga (td aðferðir, áfangastað) eru kunngjört seljanda áður en samningur um sölu. Umbúðir skal merkt á viðeigandi hátt.

Kaupandi verður að greiða kostnað af öllum fyrirfram sendingunni skoðun nema þegar slík skoðun er falið af yfirvöldum í útflutningslandinu.

A.10. AÐRAR SKYLDUR

B.10. AÐRAR SKYLDUR

Seljandi þarf að gera kaupanda að beiðni kostnað, áhættu þess síðarnefnda og alla aðstoð við að fá gögn eða samsvarandi rafræn skilaboð (önnur en þau sem nefnd eru í A.8.) Gefin út eða send í landinu sendingar og / eða upprunaland sem kaupandi kann að þurfa fyrir innflutning á vöru og, þar sem þörf krefur, fyrir flutning þeirra í gegnum hvaða landi. Seljandi verður að gefa kaupanda, að fenginni beiðni, með nauðsynlegum upplýsingum til að útvega tryggingar.

Kaupandi verður að greiða allan kostnað og gjöld sem stofnað er í fá skjöl eða samsvarandi rafræn skilaboð, eins og kveðið er á í grein A.10., Og endurgreiðir seljanda stofnað af síðarnefndu vegna aðstoðar til kaupanda.

 

Í sumum tilvikum er formáli mælir notkun eða ekki notkun tiltekins tíma. Þetta er sérstaklega mikilvægt með tilliti til val milli FCA og FOB.

Því miður, áfram kaupmenn að nota FOB þegar það er algjörlega út af stað þar með veldur því að seljandi að bera áhættu vegna flutnings á vörum til flytjanda hét af kaupanda. FOB aðeins hægt að nota þar sem varan er ætluð til að vera frelsari "járnbrautum skips" eða, að minnsta kosti, að skipinu, og ekki þegar varan er afhent flutningsaðila fyrir síðari gildistöku skipinu, td geymd í gámum eða hlaðið á vörubifreiðar eða bíla í svokölluðum "RO-RO" flutninga.

Svona, í inngangsorðum í FOB var sterk viðvörun um að hugtakið ætti ekki að nota þegar aðilar ætla ekki að afhenda vöruna yfir járnbrautum skipsins.

Það gerist að aðilar fyrir mistök nota hugtök ætluð til vöruflutninga á sjó líka þegar annar flutningsmáti. Þetta getur sett seljanda í stöðu þar sem hann getur ekki uppfyllt skyldur sínar gagnvart kaupanda skjal (td farmflytjandi, sjó fylgibréfi eða rafræn jafngildi).