Rússneska Kínverska (einfölduð) Enska Filipeyska italian japanese korean Malaíska Tælenska Víetnamska

FCA (Free Carrier (... heitir staðurinn))
Free Carrier (... heitir staðurinn)

Hugtakið "frjálst flytjandi" þýðir að seljandi afhendir vörur sem hreinsaðar eru af tollum til flutningsaðila sem tilgreindur er af kaupanda á heitinu. Það skal tekið fram að val á afhendingarstað mun hafa áhrif á skyldu til að hlaða og afferma vöruna á þessum stað. Ef afhendingu fer fram á forsendum seljanda er seljandi ábyrgur fyrir sendingu. Ef afhendingu fer fram á öðrum stað ber seljanda ekki ábyrgð á sendingu vörunnar. Þessi hugtaka er hægt að nota til flutninga með hvaða flutningsmáti, þar á meðal blandað flutning.

"Carrier" sérhverja persónu sem í samningi um flutninga, skuldbindur sig til að framkvæma eða veita fyrir vöruflutninga með járnbrautum, vegum, lofti, sjó, skipgengum vatnaleiðum eða blöndu af slíkum ham.
Ef kaupandinn er einstaklingur annar en flytjandinn fá vöruna, seljandi uppfyllir skyldur sínar að skila vöru þegar þeir eru afhentir til viðkomandi.

THE seljanda

Kaupandi verður að

A.1. AFHENDING VARA Í samræmi við SAMNINGIN

B.1. GREIÐSLA VERÐS

Seljandi skal, með fyrirvara um samþykki kaup og sölu veita vöru og auglýsing Invoice eða samsvarandi rafræn skilaboð hans og aðrar vísbendingar um samræmi sem krafist er samkvæmt samningi um sölu.

Greiða tilskilið samning um sölu.

A.2. Leyfi, vottorð og formleiki

B.2. Leyfi, vottorð og formleiki

Seljandi skal leggja fram á eigin kostnað og áhættu allir útflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi og framkvæma, ef við á, allar siði formsatriði nauðsynlegar til útflutnings á vörum.

Kaupandi skal á eigin kostnað og áhættu allir innflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi og framkvæma, ef við á, allar siði formsatriði fyrir innflutningi á vörum og flutning þeirra í gegnum hvaða landi.

A.3. SAMNINGUR FERÐAR OG FYRIRTÆKJA

B.3. SAMNINGUR FERÐAR OG FYRIRTÆKJA

a) Samningur um flutning
Engin skylda. Hins vegar, ef óskað er eftir viðskiptavini, eða á grundvelli viðskiptavenjur, ef kaupandi hefur ekki gefið önnur fyrirmæli getur seljandi dragast til flutnings á venjulegum kjörum á kostnað og áhættu kaupanda. Seljandi getur hafnað að gera samning. Í því tilviki skal hann þegar í stað tilkynna kaupanda.
b) Samningur um tryggingar
Engin skylda.

a) Samningur um flutning
Kaupandi skal á sinn kostnað fyrir flutning á vöru frá hét stað, nema þegar farmsamningi er af seljanda sem kveðið A.3a).
b) Samningur um tryggingar
Engin skylda.

A.4. FRAMBOÐ

B.4. SAMÞYKKT AFSENDINGAR

Seljandi verður að afhenda vöruna til farmflytjanda eða annan einstakling tilnefndur af kaupanda, eða valið af seljanda í samræmi við gr A.3a) á hét stað á dagsetningu eða innan tiltekins tíma.
Afhending er lokið
a) Ef nefndi staðurinn er athafnasvæði seljanda, þegar vörurnar hafa verið hlaðinn inn í ökutæki framkvæmir, kaupanda eða annar aðili sem starfar á hans vegum
B) ef nefndi staðurinn er utan forsendis seljanda: þegar vörurnar, sem eru afferðar frá ökutækinu seljanda, eru settar til ráðstöfunar flutningsaðila eða annarra aðila sem kaupandinn tilgreinir eða seljandi selur í samræmi við grein A.3a). Ef samningsaðilarnir eru ekki sammála um tiltekna hluti á hendi sem heitir afhendingu og ef nokkur slík atriði eru til staðar getur seljandi valið hlutina sem hentar honum best. Ef seljandi hefur ekki nákvæmar leiðbeiningar frá kaupanda getur hann afhent vöruna til frekari flutninga þannig að þessi flutningsmáti og / eða magn og / eða eðli vörunnar krefst þess.

Kaupandi verður að taka afhendingu vöru þegar þeir hafa verið afhent í samræmi við gr A.4.

A.5. YFIRFlutningur áhættu

B.5. YFIRFlutningur á áhættu

Seljandi skal, með fyrirvara um ákvæði B.5. bera alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni, þar til þau hafa verið afhent í samræmi við gr A.4.

Kaupandi verður að bera allar tapi eða skemmdum áhættu - frá því augnabliki þegar vörur eru afhentar í samræmi við gr A.4, og -. Frá umsömdum degi eða við lok umsamins tíma fyrir afhendingu sem myndast ýmist vegna þess að hann nær ekki að tilnefna flytjanda eða annar aðili í samræmi við grein A.4., eða vegna þess að flytjandi eða hinn aðilinn gat ekki tekið vöruna í vörslu hans á umsömdum tíma, eða hann gæti ekki gefið tilkynningu í samræmi við gr B.7. Að því tilskildu, er hins vegar rétt eins og umsamda vöru. Þetta þýðir að varan verður að vera rétt greind, það er að segja, greinilega sett til hliðar eða annan greind sem verslunarvara, sem er efni þessa samnings.

A.6. DREIFING KOSTNAÐAR

B.6. DREIFING KOSTNAÐAR

Seljandi skal, með fyrirvara um ákvæði B.6: -. Allur kostnaður vegna vöru fyrr en þau hafa verið afhent í samræmi við A.4 mgr, og - ef við á, allar skyldur, skattar og önnur gjöld, sem og. kostnaður við formsatriði siði greiða við útflutning.

Kaupandi verður að greiða - allan kostnað í tengslum við vöru frá þeim tíma afhendingu vöru í samræmi við gr A.4, og - öllum aukakostnað vegna þess að hann nær ekki að tilnefna flytjanda eða aðra manneskju í samræmi við gr A.4, .. eða vegna þess að flytjandi eða hinn aðilinn gat ekki tekið vöruna í vörslu hans á umsömdum tíma, eða hann gæti ekki gefið tilkynningu í samræmi við gr B.7. Að því tilskildu, er hins vegar rétt eins og umsamda vöru. Þetta þýðir að varan verður að vera rétt greind, það er að segja, greinilega sett til hliðar eða annan greind sem verslunarvara, sem er háð þessum samningi, og - þar sem við á, allar skyldur, skattar og önnur gjöld, svo og kostnaður við siði formsatriði greiða við innflutning á vöru og, ef nauðsyn krefur, fyrir flutning þeirra í gegnum hvaða landi.

A.7. Tilkynning til kaupanda

B.7. Tilkynning til seljanda

Seljandi verður að gefa kaupanda nægilega að veita vöru í samræmi við gr A.4. Ef flytjandi er ekki að taka við á umsömdum tíma, í samræmi við gr A.4 seljanda þarf samræmis tilkynna kaupanda.

Kaupandi verður að gefa seljanda nægilega tilkynningu um nafn flytjanda eða öðrum einstakling sem um getur í gr A.4., Og, þar sem við á, tilgreina aðferð við flutninga, og dagsetningu eða tímabil til að skila vöru til hans og, ef nauðsyn krefur, að benda á stað þar sem vörur ætti að vera frelsari til flutningsaðila eða annan einstakling.

A.8. Sönnun á afhendingu, flutningsskjölum eða jafngildum rafrænum skilaboðum

B.8. Sönnun fyrir afhendingu, flutningsskjölum eða samsvarandi rafrænum skilaboðum

Seljandi verður að gefa kaupanda á eigin kostnað með venjulegum sönnun fyrir birtingu skjala flutninga í samræmi við gr A.4. Ef þetta getur hér að framan er farmskírteini, skal seljandi gera kaupanda, að beiðni hans, fyrir reikning, áhættu og hvert aðstoð við að afla a flutninga skjöl (til dæmis samningsatriði farmbréf, non-samningsatriði fylgibréf, skipgengum vatnaleiðum , loft frumvarp, frumvarp lest eða mótor eða fjölþætta flutninga). Ef seljandi og kaupandi hafa samþykkt að senda rafrænt, skjalið sem vísað er til hér að ofan er hægt að setja í staðinn samsvarandi rafræn gögn skipti (EDI).

Kaupandi verður að samþykkja sönnun afhendingar skv A.8.

A.9. EFTIRLIT - PAKNINGAR - MERKNINGAR

B.9. SKOÐUN VARA

Seljandi verður að bera kostnað vegna skoðunar á vörunni (til dæmis að skoða gæði, stærð, þyngd, magn) sem þarf til afhendingar vörunnar í samræmi við A.4. Seljandi þarf að greiða kostnaðinn sem tengist umbúðum sem nauðsynlegar eru til að flytja vöruna á eigin kostnað (að undanskildum tilvikum þar sem það er venjulegt í iðnaði að skipa samningnum án umbúða). Síðarnefndu er framkvæmt að því marki sem aðstæður sem tengjast samgöngum (td flutningsmáta, ákvörðunarstaður) voru þekktar fyrir seljanda áður en sölusamningur er gerður. Pökkunin verður að vera rétt merkt.

Kaupandi verður að greiða kostnað af öllum fyrirfram sendingunni skoðun nema þegar slík skoðun er falið af yfirvöldum í útflutningslandinu.

A.10. AÐRAR SKYLDUR

B.10. AÐRAR SKYLDUR

Seljandi þarf að gera kaupanda að beiðni kostnað, áhættu þess síðarnefnda og alla aðstoð við að fá gögn eða samsvarandi rafræn skilaboð (önnur en þau sem nefnd eru í A.8.) Gefin út eða send í landinu afhendingu og / eða upprunaland sem kaupandi kann að þurfa fyrir innflutning á vöru og, þar sem þörf krefur, fyrir flutning þeirra í gegnum hvaða landi. Seljandi verður að gefa kaupanda, að fenginni beiðni, með nauðsynlegum upplýsingum til að útvega tryggingar.

Kaupandi verður að greiða allan kostnað og gjöld sem stofnað er í fá skjöl eða samsvarandi rafræn skilaboð, eins og kveðið er á í grein A.10., Og endurgreiða seljanda stofnað af síðarnefndu vegna aðstoð við kaupanda um gerð samnings um flutning skv A. 3. Kaupandi verður að gefa seljanda viðeigandi leiðbeiningar ef þörf krefur aðstoð við seljanda í samningi um flutning í samræmi við gr A.3a).