Rússneska Kínverska (einfölduð) Enska Filipeyska italian japanese korean Malaíska Tælenska Víetnamska

FAS (Free Samhliða Ship (... sem heitir höfn sendingunni))
Free Samhliða Ship (... sem heitir höfn sendingunni)

"Free Samhliða Ship" þýðir að seljandi afhendir þegar vörurnar eru sett við hliðina á skipinu á hafnarbakkann eða í kveikjara í tilgreindri höfn sendinguna. Þetta þýðir að héðan í frá allur kostnaður og áhætta vegna taps eða skemmda á vöru skal greiddur af kaupanda. Samkvæmt skilmálum FAS-tímans er seljandi ábyrgur fyrir tollafgreiðslu vörunnar til útflutnings. Þetta er viðsnúningur frá fyrri útgáfum "Incoterms", sem krafist er til að raða til útflutnings úthreinsunar ábyrgð kaupanda. Hins vegar, ef aðilar óska ​​kaupanda til að bera skyldu til að hreinsa vörur til útflutnings, þetta ætti að vera skýrt kveðið á samsvarandi viðbót við samning um sölu.
Þetta orð er hægt að nota aðeins fyrir sjó og skipgengum vatnaleiðum.

THE seljanda

Kaupandi verður að

A.1. AFHENDING VARA Í samræmi við SAMNINGIN

B.1. GREIÐSLA VERÐS

Seljandi skal, með fyrirvara um samþykki kaup og sölu veita vöru og auglýsing Invoice eða samsvarandi rafræn skilaboð hans og aðrar vísbendingar um samræmi sem krafist er samkvæmt samningi um sölu.

Greiða tilskilið samning um sölu.

A.2. Leyfi, vottorð og formleiki

B.2. Leyfi, vottorð og formleiki

Seljandi skal leggja fram á eigin kostnað og áhættu allir útflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi og framkvæma, ef við á, allar siði formsatriði nauðsynlegar til útflutnings á vörum.

Kaupandi skal á eigin kostnað og áhættu allir innflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi og framkvæma, ef við á, allar siði formsatriði fyrir innflutningi á vörum og flutning þeirra í gegnum hvaða landi.

A.3. SAMNINGUR FERÐAR OG FYRIRTÆKJA

B.3. SAMNINGUR FERÐAR OG FYRIRTÆKJA

a) Samningur um flutning
Engin skylda.
b) Samningur um tryggingar
Engin skylda.

a) Samningur um flutning
Kaupandi skal á sinn kostnað fyrir flutning á vöru frá heitir höfn sendinguna.
b) Samningur um tryggingar
Engin skylda.

A.4. FRAMBOÐ

B.4. SAMÞYKKT AFSENDINGAR

Seljandi verður að afhenda vöruna hlið skipsins á heitir höfn sendingu í samræmi við venjur í höfninni, á þeim degi eða innan umsömdum tíma.

Kaupandi verður að taka afhendingu vöru þegar þeir hafa verið afhent í samræmi við gr A.4.

A.5. YFIRFlutningur áhættu

B.5. YFIRFlutningur á áhættu

Seljandi skal, með fyrirvara um ákvæði B.5. bera alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni, þar til þau hafa verið afhent í samræmi við gr A.4.

Kaupandi verður að bera alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni - frá því þegar vörur eru afhentar í samræmi við grein A.4, og -. Frá umsömdum degi eða við lok umsamins tíma fyrir afhendingu sem myndast ýmist vegna þess að hann nær ekki að tilkynna í samræmi grein B.7., eða ef skipið tilnefndur af honum hefur ekki tekist að koma á réttum tíma eða hafa ekki verið fær um að taka vöruna á réttum tíma, eða lokast fyrir farm fyrr en greinir í grein B.7. Tími. Skilyrðið er hins vegar rétt samstaða vörunnar við samninginn. Þetta þýðir að varan verður að vera rétt greind, það er að segja, greinilega sett til hliðar eða annan greind sem verslunarvara, sem er efni þessa samnings.

A.6. DREIFING KOSTNAÐAR

B.6. DREIFING KOSTNAÐAR

Seljandi skal, með fyrirvara um ákvæði B.6: -. Allur kostnaður vegna vöru þar til hún er afhent í samræmi við gr A.4. og - ef við á, allar skyldur, skattar og önnur gjöld ber að greiða við útflutning.

Kaupanda er skylt að: -., Greiða allan kostnað í tengslum við vöru frá dagsetningu afhendingar á vöru í samræmi við gr A.4, og - öllum aukakostnað annaðhvort vegna þess að skipið tilnefndur af honum hefur ekki tekist að koma á réttum tíma eða ekki í fær um að taka vöruna á réttum tíma, eða lokast fyrir farm fyrr en tilskilið undir grein B.7 tíma, eða með því að láta hjá líða að gefa viðeigandi tilkynningu í samræmi við gr B.7. Skilyrðið er hins vegar rétt samstaða vörunnar við samninginn. Þetta þýðir að varan verður að vera rétt greind, það er að segja, greinilega sett til hliðar eða annan greind sem verslunarvara, sem er háð þessum samningi, og - þar sem við á, allar skyldur, skatta og önnur gjöld sem og kostnaður við siði formsatriði , Greiðanleg við innflutning vörunnar og, ef nauðsyn krefur, fyrir flutningaflutninga sína í gegnum þriðju lönd.

A.7. Tilkynning til kaupanda

B.7. Tilkynning til seljanda

Seljandi verður að gefa kaupanda nægilega tilkynningu um að varan hafi verið afhent hlið skipsins.

Kaupandi verður að gefa seljanda nægilega tilkynningu skipsins nafn, hleðsla lið og þarf afhendingartími.

A.8. Sönnun á afhendingu, flutningsskjölum eða jafngildum rafrænum skilaboðum

B.8. Sönnun fyrir afhendingu, flutningsskjölum eða samsvarandi rafrænum skilaboðum

Seljandi verður að gefa kaupanda á eigin kostnað með venjulegum sönnun fyrir birtingu skjala flutninga í samræmi við gr A.4. Ef slík sönnunargögn, sjá hér að framan, er ekki farmskírteini, skal seljandi gera kaupanda, að beiðni hans, á kostnað hans, áhætta og hvert aðstoð við að afla flutninga skjal (td samningsatriði farmbréf, a non-samningsatriði fylgibréf, sem landið vatnaleiðum). Ef seljandi og kaupandi hafa samþykkt að senda rafrænt, skjalið sem vísað er til hér að ofan er hægt að setja í staðinn samsvarandi rafræn gögn skipti (EDI).

Kaupandi verður að samþykkja sönnun afhendingar skv A.8.

A.9. EFTIRLIT - PAKNINGAR - MERKNINGAR

B.9. SKOÐUN VARA

Seljandi verður að bera kostnað vegna skoðunar á vörunni (til dæmis að skoða gæði, stærð, þyngd, magn) sem þarf til afhendingar vörunnar í samræmi við A.4. Seljandi þarf að greiða kostnaðinn sem tengist umbúðum sem nauðsynlegar eru til að flytja vöruna á eigin kostnað (að undanskildum tilvikum þar sem það er venjulegt í iðnaði að skipa samningnum án umbúða). Síðarnefndu er framkvæmt að því marki sem aðstæður sem tengjast samgöngum (td flutningsmáta, ákvörðunarstaður) voru þekktar fyrir seljanda áður en sölusamningur er gerður. Pökkunin verður að vera rétt merkt.

Kaupandi verður að greiða kostnað af öllum fyrirfram sendingunni skoðun nema þegar slík skoðun er falið af yfirvöldum í útflutningslandinu.

A.10. AÐRAR SKYLDUR

B.10. AÐRAR SKYLDUR

Seljandi verður að gera kaupanda að beiðni kostnað, áhættu þess síðarnefnda og alla aðstoð við að fá gögn eða samsvarandi rafræn skilaboð (önnur en þau sem nefnd eru í A.8) gefin út eða send í landinu sendingar og / eða upprunalandi sem getur kaupandi krafist fyrir innflutning á vöru og, þar sem þörf krefur, fyrir flutning þeirra í gegnum hvaða landi. Seljandi verður að gefa kaupanda, að fenginni beiðni, með nauðsynlegum upplýsingum til að útvega tryggingar.

Kaupandi verður að greiða allan kostnað og gjöld sem stofnað er í fá skjöl eða samsvarandi rafræn skilaboð, eins og kveðið er á í grein A.10., Og endurgreiðir seljanda stofnað af síðarnefndu vegna aðstoðar til kaupanda.