Rússneska Kínverska (einfölduð) Enska Filipeyska italian japanese korean Malaíska Tælenska Víetnamska

EXW (Ex Works (... heitir staðurinn))
Ex Works (... heitir staðurinn)

Hugtakið "Ex Works" þýðir að seljandi uppfyllir skyldur sínar til að bera þegar hann setur vöru á athafnasvæði kaupanda eða á annan heitir stað (þ.e. verk, verksmiðju, lager, osfrv.)

Seljandi ber ekki ábyrgð á hleðslu vöru á ökutækinu, sem og hreinsa vörur til útflutnings.
Þetta hugtak er þannig lágmarks skylda fyrir seljanda og kaupanda að bera allan kostnað og áhættu sem felst í að taka vörur frá athafnasvæði seljanda.

Hins vegar, ef aðilar óska ​​seljanda að ábyrgð á hleðslu vöru við brottför og að bera áhættu og kostnað af slíkri hleðslu, skal taka það skýrt fram í viðkomandi viðauka við samning um sölu.

Ekki er hægt að nota þetta hugtak þegar kaupandinn er ófær um að uppfylla útflutningsformleiki beint eða óbeint. Í þessu tilfelli verður að nota hugtakið FCA, að því tilskildu að seljandi samþykki að bera kostnað og áhættu af flutningi vörunnar.

THE seljanda

Kaupandi verður að

A.1. AFHENDING VARA Í samræmi við SAMNINGIN

B.1. GREIÐSLA VERÐS

Seljandi skal, með fyrirvara um samþykki kaup og sölu veita vöru og auglýsing Invoice eða samsvarandi rafræn skilaboð hans og aðrar vísbendingar um samræmi sem krafist er samkvæmt samningi um sölu.

Greiða tilskilið samning um sölu.

A.2. Leyfi, vottorð og formleiki

B.2. Leyfi, vottorð og formleiki

Seljandi skal, að beiðni kostnað kaupanda og áhættu, að veita hið síðarnefnda, ef þörf krefur, hverjum aðstoð í öflun útflutningsleyfi eða öðrum opinberum heimild þarf til útflutnings á vörum.

Kaupandi skal á eigin kostnað og áhættu allir útflutning leyfi eða öðrum opinberum heimild og framkvæma, ef við á, allar siði formsatriði vegna útflutnings á vörum.

A.3. SAMNINGUR FERÐAR OG FYRIRTÆKJA

B.3. SAMNINGUR FERÐAR OG FYRIRTÆKJA

a) Samningur um flutning
Engin skylda.
b) Samningur um tryggingar
Engin skylda.

a) Samningur um flutning
Engin skylda.
b) Samningur um tryggingar
Engin skylda.

A.4. FRAMBOÐ

B.4. SAMÞYKKT AFSENDINGAR

Seljandi er skylt að umsömdum degi eða innan umsömdum tíma að veita neotgruzhenny í hvaða ökutæki vöruna til kaupanda á hét stað afhendingar í samningnum. Í fjarveru slíku í samningnum, skal seljandi skip reglulegum afhendingu svipaðra vara til staðar og tíma. Ef aðilar hafa ekki samið á tilteknum stað á hét stað, og ef það eru nokkur atriði í boði, seljandi getur valið mest hentugur fyrir punkt á afhendingarstað.

Kaupandi verður að taka afhendingu vöru um leið og varan er sett á ráðstöfun hans í samræmi við ákvæði og A.4 A.7. / B.7.

A.5. YFIRFlutningur áhættu

B.5. YFIRFlutningur á áhættu

Seljandi skal, með fyrirvara um ákvæði B.5 bera alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni, þar til þau hafa verið afhent í samræmi við gr A.4.

Kaupandi verður að bera alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni, - frá því þegar vörur eru afhentar í samræmi við gr A.4, og -. Frá umsömdum degi eða umsamda tímabils til að taka afhendingu sem myndast vegna þess að hann nær ekki að tilkynna í samræmi við ákvæði B.7. Tilskildu, er hins vegar rétt lína á samræmi. Þetta þýðir að varan verður að vera rétt greind, það er, að setja til hliðar eða annan hátt fram sem vöru, sem er efni þessa samnings.

A.6. DREIFING KOSTNAÐAR

B.6. DREIFING KOSTNAÐAR

Seljandi skal, með fyrirvara um ákvæði B.6. allan kostnað vegna vöru fyrr en þau hafa verið afhent í samræmi við gr A.4.

Kaupandi verður að greiða - allan kostnað í tengslum við vöru frá dagsetningu afhendingar vöru til ráðstöfunar hans í samræmi við gr A.4, og - öllum aukakostnað sem hlýst af eða staðið við skyldu til að samþykkja vöruna eftir að hann var veitt. til umráða, eða hann gerði ekki gefa rétta tilkynningu í samræmi við ákvæði B.7. Að því tilskildu, er hins vegar rétt eins og umsamda vöru. Þetta þýðir að varan verður að vera rétt greind, það er að segja, greinilega sett til hliðar eða á annan hátt sem og varan sem verið er efni samnings - þar sem við, allir tollar, skattar og önnur gjöld sem og kostnaður siði formsatriði að vera greiðslu við útflutning. Kaupandi verður að endurgreiða allan kostnað og gjöld sem stofnað er af seljanda í bræðslu aðstoð í samræmi við gr A.2.

A.7. Tilkynning til kaupanda

B.7. Tilkynning til seljanda

Seljandi verður að gefa kaupanda fullnægjandi tilkynningu um stað og þegar og þar sem varan verður sett á ráðstöfunar.

Ef kaupandinn hefur rétt til að ákveða tímann innan umsömdum tíma og / eða í stað taka fæðingu, verður það að veita seljanda nægilega tilkynna það.

A.8. Sönnun á afhendingu, flutningsskjölum eða jafngildum rafrænum skilaboðum

B.8. Sönnun fyrir afhendingu, flutningsskjölum eða samsvarandi rafrænum skilaboðum

Engin skylda.

Kaupandi verður að veita seljanda með viðeigandi vísbendingar um að hafa tekið afhendingu.

A.9. EFTIRLIT - PAKNINGAR - MERKNINGAR

B.9. SKOÐUN VARA

Seljandi skal greiða kostnað þessara stöðva starfsemi (svo sem stöðva gæði, mæla, vega, telja) sem eru nauðsynlegar til að setja vöruna ráða kaupandans. Seljandi skal leggja fram á eigin kostnað í tengslum við umbúðir, sem þarf til flutnings á vörum (nema það sé venjan að skip the vara af samningi pakka fyrir tiltekna verslun). Hið síðarnefnda fer fram að því marki sem aðstæður varða flutninga (td aðferðir, áfangastað) eru kunngjört seljanda áður en samningur um sölu. Umbúðir skal merkt á viðeigandi hátt.

Kaupandi verður að greiða, nema um annað sé samið, að kostnaður af einhverju fyrirfram sendingunni skoðun, þar með talinn kostnaður af skoðun umboði af yfirvöldum í útflutningslandinu.

A.10. AÐRAR SKYLDUR

B.10. AÐRAR SKYLDUR

Seljandi þarf að gera kaupanda að beiðni kostnað, áhættu þess síðarnefnda og alla aðstoð við að fá gögn eða samsvarandi rafræn skilaboð gefin út eða send í landinu afhendingu og / eða uppruna sem kaupandi kann að þurfa til útflutnings og / eða innflutning vöru og, þar sem þörf krefur, fyrir flutning þeirra í gegnum hvaða landi. Seljandi verður að gefa kaupanda, að fenginni beiðni, með nauðsynlegum upplýsingum til að útvega tryggingar.

Kaupandi verður að greiða allan kostnað og gjöld sem stofnað er í fá skjöl eða samsvarandi rafræn skilaboð, eins og kveðið er á í grein A.10., Og endurgreiða seljanda stofnað af síðarnefndu vegna hjálpa viðskiptavininum.