rússneska, Rússi, rússneskur Kínverska (einfölduð) Enska Filipeyska italian japanese korean Malaíska Tælenska Víetnamska

DEQ (Skilað Ex Quay (... sem heitir höfn áfangastað))
Skilað Ex Quay (... sem heitir höfn áfangastað)

Hugtakið "afhentur Ex Quay" þýðir að seljandi uppfyllir skyldur sínar til að skila þegar vörurnar eru ekki leyfi til innflutnings á umráð kaupanda á bryggju á heitir höfn áfangastað. Seljandi þarf að bera allan kostnað og áhættu í tengslum við flutning og losun á vörum á bryggju. The DEQ tíma krefst þess af kaupanda að tollafgreiðslu fyrir innflutning á vörum, sem og greiðslu skatta, tolla og önnur gjöld við innflutning.
Hins vegar, ef aðilar óska ​​seljanda til að bera alla eða hluta af kostnaði við innflutning, þá ætti þetta að koma skýrt fram í viðkomandi viðauka við samning um sölu.
Þetta orð er hægt að nota aðeins fyrir sjó eða skipgengum vatnaleiðum eða fjölþætta flutninga þegar varan er skipað upp úr skipi að bryggju í höfn áfangastað. Hins vegar, ef aðilar vilja fela í skuldbindingar seljanda áhættu og kostnaði í tengslum við að flytja vörur frá bryggju á annan stað (vörugeymsla, Terminal, osfrv) á höfn eða utan hafnarinnar, skal kjör nota DDU og DDP.

THE seljanda

Kaupandi verður að

A.1. AFHENDING VARA Í samræmi við SAMNINGIN

B.1. GREIÐSLA VERÐS

Seljandi skal, með fyrirvara um samþykki kaup og sölu veita vöru og auglýsing Invoice eða samsvarandi rafræn skilaboð hans og aðrar vísbendingar um samræmi sem krafist er samkvæmt samningi um sölu.

Greiða tilskilið samning um sölu.

A.2. Leyfi, vottorð og formleiki

B.2. Leyfi, vottorð og formleiki

Seljandi skal, á eigin kostnað og áhættu, allir útflutningsleyfi eða annað opinbert leyfi eða öðrum gögnum og framkvæma, ef við á, allar siði formsatriði nauðsynlegar til útflutnings á vörum og flutning þeirra í gegnum hvaða landi.

Kaupandi skal á eigin kostnað og áhættu allir innflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi eða öðrum gögnum og framkvæma, ef við á, allar siði formsatriði fyrir innflutning á vöru.

A.3. SAMNINGUR FERÐAR OG FYRIRTÆKJA

B.3. SAMNINGUR FERÐAR OG FYRIRTÆKJA

a) Samningur um flutning
Seljandi verður að dragast fram á eigin kostnað vegna flutnings á vöru til heitir Quay á heitir höfn áfangastað. Ef sérstakt bryggju er ekki sammála eða er ekki ákvörðuð út frá starfi, getur seljandi valið mest viðeigandi fyrir hann hafnargarðs í höfn áfangastað.
b) Samningur um tryggingar
Engin skylda.

a) Samningur um flutning
Engin skylda.
b) Samningur um tryggingar
Engin skylda.

A.4. FRAMBOÐ

B.4. SAMÞYKKT AFSENDINGAR

Seljandi verður að afhenda vöruna til kaupanda á bryggju skv A.3a) á dag eða innan umsömdum tíma.

Kaupandi verður að samþykkja vöruna þegar þeir hafa verið afhent í samræmi við gr A.4.

A.5. YFIRFlutningur áhættu

B.5. YFIRFlutningur á áhættu

Seljandi skal, með fyrirvara um ákvæði B.5 gr. og bera alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni, þar til þau hafa verið afhent í samræmi við gr A.4.

Kaupandinn verður að bera alla áhættu af tjóni eða skemmdum á vörunni frá afhendingu í samræmi við A.4. Kaupandi er skylt að - ef hann uppfyllir ekki skyldu til að tilkynna í samræmi við grein B.7. - bera alla áhættu af tjóni eða skemmdum á vörunni frá lokum samþykkts dagsetningar eða samþykktan dagsetningu afhendingar. Skilyrðið er hins vegar rétt samstaða vörunnar við samninginn. Þetta þýðir að varan verður að vera rétt greind, það er að segja, greinilega sett til hliðar eða annan greind sem verslunarvara, sem er efni þessa samnings.

A.6. DREIFING KOSTNAÐAR

B.6. DREIFING KOSTNAÐAR

Seljandi skal, með fyrirvara um ákvæði B.6: -. Auk kostnaðar vegna greininni A.3a), allan kostnað vegna vöru til afhending á bryggjunni í samræmi við gr A.4, og - ef. þú þarft hana - til að greiða fyrir allan kostnað sem formsatriði siði auk allra tollum, sköttum og öðrum gjöldum sem greiða ber við útflutning og umflutning þeirra í hvaða landi áður en til afhendingar í samræmi við gr A.4.

Kaupandi verður að greiða - allan kostnað í tengslum við vöru frá þeim tíma sem þeir hafa verið afhent í samræmi við gr A.4, ásamt öllum kostnaði í tengslum við meðhöndlun á vörum á höfn til síðari fluttning eða setja í vöruhús eða flugstöðinni, og - öllum. aukakostnað vegna bilunar sína til að framkvæma skyldu til að samþykkja vöruna eftir að síðarnefnda hafði verið komið fyrir í þjónustu sinni í samræmi við gr B.7. Skilyrðið er hins vegar rétt samstaða vörunnar við samninginn. Þetta þýðir að varan verður að vera rétt greind, það er að segja, greinilega sett til hliðar eða annan greind sem verslunarvara, sem er háð þessum samningi, og - þar sem við á, allar skyldur, skatta og önnur gjöld sem og kostnaður við siði formsatriði , Greiðanleg við afhendingu vörunnar og síðari flutninga hennar.

A.7. Tilkynning til kaupanda

B.7. Tilkynning til seljanda

Seljandi verður að gefa kaupanda fullnægjandi fyrir áætlaðan komudag sem tilnefndir skips í samræmi við ákvæði A.4. Auk kaupanda að öðrum fyrirvara þarf til að útskrift er yfirleitt nauðsynlegar ráðstafanir til að taka við vöru.

Kaupandi skal, ef hann er rétt að ákvarða tíma innan umsömdum tíma og / eða benda á að taka fæðingu í heitir höfn áfangastað, gefa seljanda.

A.8. Sönnun á afhendingu, flutningsskjölum eða jafngildum rafrænum skilaboðum

B.8. Sönnun fyrir afhendingu, flutningsskjölum eða samsvarandi rafrænum skilaboðum

Seljandi verður að gefa kaupanda á kostnað afhendingu þess og / eða venjulegum flutninga skjal (td samningsatriði farmflytjandi, a non-samningsatriði sjó fylgibréfi, að skipgengum vatnaleiðum skjal eða flutningafyr skjal) til að gera kaupanda að taka afhendingu vöru og fjarlægja þá frá bryggju . Í tilviki seljanda og kaupanda hafi samþykkt að senda með rafrænum hætti, getur skjalið sem um getur hér að ofan komi samsvarandi rafræn gögn (EDI).

Kaupandi verður að samþykkja afhendingu þess eða flutningsskjali í samræmi við gr A.8.

A.9. EFTIRLIT - PAKNINGAR - MERKNINGAR

B.9. SKOÐUN VARA

Seljandi verður að greiða kostnað þessara stöðva starfsemi (svo sem stöðva gæði, mæla, vega, telja) sem nauðsynleg eru til afhendingar á vöru í samræmi við gr A.4. Seljandi skal leggja á eigin kostnað umbúðum sínum (nema það sé fyrir tiltekna verslun til að skila venjulega vöru samning taka upp) sem krafist er til afhendingar. Pökkun er að vera merkt á viðeigandi hátt.

Kaupandi verður að greiða kostnað af öllum fyrirfram sendingunni skoðun nema þegar slík skoðun er falið af yfirvöldum í útflutningslandinu.

A.10. AÐRAR SKYLDUR

B.10. AÐRAR SKYLDUR

Seljandi skal, að beiðni kaupanda í flutningur kostnað, áhættu og hvert aðstoð við að afla skjöl eða samsvarandi rafræn skilaboð (önnur en þau sem nefnd eru í A.8.) Gefin út eða send í landinu senda og / eða upprunaland sem kaupandi getur krafist fyrir innflutningi á. Seljandi verður að gefa kaupanda ásamt nauðsynlegum upplýsingum til að útvega tryggingar.

Kaupandi verður að greiða allan kostnað og gjöld sem stofnað er í fá skjöl eða samsvarandi rafræn skilaboð, eins og kveðið er á í grein A.10., Og endurgreiðir seljanda stofnað af síðarnefndu vegna aðstoðar til kaupanda.