Rússneska Kínverska (einfölduð) Enska Filipeyska italian japanese korean Malaíska Tælenska Víetnamska

DES (Skilað Ex Ship (... sem heitir höfn áfangastað))
Skilað Ex Ship (... sem heitir höfn áfangastað)

Hugtakið "afhentur án skip" að seljandi afhendir þegar hann setur ekki leyfi til innflutnings á vörum til kaupanda um borð í skipinu á heitir höfn áfangastað. Seljandi þarf að bera allan kostnað og áhættu sem felst í að færa vörur til heitir höfn áfangastað áður sinnt. Ef aðilar óska ​​seljanda til að bera kostnað og áhættu af losun vöru, gildir hugtakið DEQ.
Þetta orð er hægt að nota aðeins fyrir sjó eða skipgengum vatnaleiðum eða fjölþætta flutninga þegar vörurnar koma í höfn á ákvörðunarstað um borð í skipinu.

THE seljanda

Kaupandi verður að

A.1. AFHENDING VARA Í samræmi við SAMNINGIN

B.1. GREIÐSLA VERÐS

Seljandi skal, með fyrirvara um samþykki kaup og sölu veita vöru og auglýsing Invoice eða samsvarandi rafræn skilaboð hans og aðrar vísbendingar um samræmi sem krafist er samkvæmt samningi um sölu.

Greiða tilskilið samning um sölu.

A.2. Leyfi, vottorð og formleiki

B.2. Leyfi, vottorð og formleiki

Seljandi skal leggja fram á eigin kostnað og áhættu allir útflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi eða öðrum gögnum og framkvæma, ef við á, allar siði formsatriði fyrir útflutningi á vöru og, þar sem þörf krefur, um flutning þeirra í þriðju löndum.

Kaupandi skal á eigin kostnað og áhættu allir innflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi og framkvæma, ef við á, allar siði formsatriði fyrir innflutning á vöru.

A.3. SAMNINGUR FERÐAR OG FYRIRTÆKJA

B.3. SAMNINGUR FERÐAR OG FYRIRTÆKJA

a) Samningur um flutning
Seljandi verður að dragast fram á eigin kostnað vegna flutnings á vöru til hét lið, ef einhverjar eru, á sem heitir höfn áfangastað. Ef lið er ekki samþykkt eða ekki ræðst af reynd, getur seljandi valið mest viðeigandi fyrir hann benda á heitir höfn áfangastað.
b) Samningur um tryggingar
Engin skylda.

a) Samningur um flutning
Engin skylda.
b) Samningur um tryggingar
Engin skylda.

A.4. FRAMBOÐ

B.4. SAMÞYKKT AFSENDINGAR

Seljandi verður að afhenda vöruna til kaupanda um borð í skipið losun lið, í samræmi við gr A.3a) á heitir tengið á áfangastað á þeim degi eða innan umsömdum tíma, á þann hátt að það verði tekið af skipinu með affermingu búnað sem hæfir eðli vöru.

Kaupandi verður að taka afhendingu vöru þegar þeir hafa verið afhent í samræmi við gr A.4.

A.5. YFIRFlutningur áhættu

B.5. YFIRFlutningur á áhættu

Seljandi skal, með fyrirvara um ákvæði B.5., Bera alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni, þar til þau hafa verið afhent í samræmi við gr A.4.

Kaupandinn verður að bera alla áhættu af tjóni eða skemmdum á vörunni frá afhendingu í samræmi við A.4. Kaupandi er skylt að - ef hann uppfyllir ekki skyldu til að tilkynna í samræmi við grein B.7. - bera alla áhættu vegna tjóns eða skemmda á vörunni frá lokum samþykktu dagsetningu eða lokadag samningsins. Skilyrðið er hins vegar rétt samstaða vörunnar við samninginn. Þetta þýðir að varan verður að vera rétt greind, það er að segja, greinilega sett til hliðar eða annan greind sem verslunarvara, sem er efni þessa samnings.

A.6. DREIFING KOSTNAÐAR

B.6. DREIFING KOSTNAÐAR

Seljandi skal, með fyrirvara um ákvæði B.6: -.. Auk kostnaðar vegna greininni A.3a), allan kostnað vegna vöru fyrr en þau hafa verið afhent í samræmi við gr A.4, og - ef þú þarft hana - til að greiða fyrir allan kostnað sem formsatriði siði auk allra tollum, sköttum og öðrum gjöldum sem greiða ber við útflutning og umflutning þeirra í hvaða landi áður en til afhendingar í samræmi við gr A.4.

Kaupandi verður að greiða - allar kostnað vegna vöru frá þeim tíma sem þeir hafa verið afhent í samræmi við grein A.4, þar með talinn kostnaður við uppskipun vöru frá skipi sem þarf til að taka við, og - öllum aukakostnað vegna vanefnda á framkvæmd skyldur. að taka við vöru, eftir að síðarnefnda hafði verið komið fyrir í þjónustu sinni í samræmi við grein A.4., eða til að tilkynna í samræmi við gr B.7. Skilyrðið er hins vegar rétt samstaða vörunnar við samninginn. Þetta þýðir að varan verður að vera rétt greind, það er að segja, greinilega sett til hliðar eða annan greind sem verslunarvara, sem er háð þessum samningi, og - þar sem við á, allar skyldur, skatta og önnur gjöld sem og kostnaður við siði formsatriði , Greiðanleg við innflutning á vörum.

A.7. Tilkynning til kaupanda

B.7. Tilkynning til seljanda

Seljandi verður að gefa kaupanda fullnægjandi fyrir áætlaðan komudag sem tilnefndir skips í samræmi við ákvæði A.4. Auk kaupanda að öðrum fyrirvara þarf til að útskrift er yfirleitt nauðsynlegar ráðstafanir til að taka við vöru.

Kaupandi skal, þegar hann er rétt að ákvarða tíma innan umsömdum tíma og / eða benda á að taka fæðingu í heitir höfn áfangastað, gefa seljanda.

A.8. Sönnun á afhendingu, flutningsskjölum eða jafngildum rafrænum skilaboðum

B.8. Sönnun fyrir afhendingu, flutningsskjölum eða samsvarandi rafrænum skilaboðum

Seljandi verður að gefa kaupanda á kostnað afhendingu þess og / eða venjulegum flutninga skjal (td samningsatriði farmflytjandi, a non-samningsatriði sjó fylgibréfi, að skipgengum vatnaleiðum skjal eða flutningafyr skjal) til að gera kaupanda að krefjast vöru frá flytjanda í höfn áfangastað. Í tilviki seljanda og kaupanda hafi samþykkt að senda með rafrænum hætti, getur skjalið sem um getur hér að ofan komi samsvarandi rafræn gögn (EDI).

Kaupandi verður að samþykkja afhendingu þess eða flutningsskjali í samræmi við gr A.8.

A.9. EFTIRLIT - PAKNINGAR - MERKNINGAR

B.9. SKOÐUN VARA

Seljandi verður að greiða kostnað þessara stöðva starfsemi (svo sem stöðva gæði, mæla, vega, telja) sem nauðsynleg eru til afhendingar á vöru í samræmi við gr A.4. Seljandi skal leggja á eigin kostnað umbúðum sínum (nema það sé fyrir tiltekna verslun til að skila venjulega vöru samning taka upp) sem krafist er til afhendingar. Pökkun er að vera merkt á viðeigandi hátt.

Kaupandi verður að greiða kostnað af öllum fyrirfram sendingunni skoðun nema þegar slík skoðun er falið af yfirvöldum í útflutningslandinu.

A.10. AÐRAR SKYLDUR

B.10. AÐRAR SKYLDUR

Seljandi þarf að gera kaupanda að beiðni kostnað, áhættu þess síðarnefnda og alla aðstoð við að fá gögn eða samsvarandi rafræn skilaboð (önnur en þau sem nefnd eru í A.8.) Gefin út eða send í landinu sendingar og / eða upprunaland sem kaupandi getur krafist fyrir innflutningi á. Seljandi verður að gefa kaupanda ásamt nauðsynlegum upplýsingum til að útvega tryggingar.

Kaupandi verður að greiða allan kostnað og gjöld sem stofnað er í fá skjöl eða samsvarandi rafræn skilaboð, eins og kveðið er á í grein A.10., Og endurgreiðir seljanda stofnað af síðarnefndu vegna aðstoðar til kaupanda.