Rússneska Kínverska (einfölduð) Enska Filipeyska italian japanese korean Malaíska Tælenska Víetnamska

SAMNINGUR

Customs Union um hreinlætis ráðstafanir

 Ríkisstjórnir aðildarríkja tollabandalagsins innan ramma evrópska efnahagssamfélagsins (hér eftir nefnt tollabandalagið), hér eftir nefndir aðilar, til að tryggja vernd tollsvæðis tollabandalagsins gegn innflutningi og dreifingu smitsjúkdóma og eitursjúkdóma (eitrunar) meðal íbúa, afurðir (vörur) sem er ekki í samræmi við kröfur um hollustuhætti-faraldsfræði og hollustuhætti, byggðar á samningnum um framkvæmd samræmds stefnu á sviði tæknilegrar reglugerðar, hollustuhátta og plöntuheilbrigðisaðgerða frá 25. janúar 2008, þar sem viðurkennt er hagkvæmni að fylgja samræmdri stefnu á sviði að tryggja hollustuhætta faraldsfræðilega velferð íbúa heilbrigðisreglugerðir (2005 g.), Samningar um tæknilegar viðskiptahindranir og samningar um beitingu hollustuhátta og plöntuheilbrigðisaðgerða Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, samþykktir í kjölfar niðurstaðna Úrúgvæ-lotunnar í fjölþjóðlegum viðskiptaviðræðum 15. apríl 1994 í Marrakech, samkomulag um samvinnu á sviði hollustuverndar á svæðum aðildarríkja samveldisins Af sjálfstæðu ríkjunum frá 31. maí 2001 samþykkti samningurinn um málsmeðferð vegna samskipta við hollustuhætti mats á hættulegum hættum sem fluttar voru inn til aðildarríkja samveldis sjálfstæðra ríkja 16. apríl 2004 eftirfarandi:

Grein 1

Í samningi þessum er merking eftirfarandi hugtaka:

 "Sönnun á öryggi vöru
(vörur) “- skjal (hollustuhætta og faraldsfræðileg niðurstaða, vottorð um skráningu ríkisins), þar sem staðfest er að vörur (vörur) séu uppfylltar með fyrirvara um hollustuhætti og faraldsfræðilegt eftirlit (eftirlit), öryggiskröfur fyrir heilsu manna og gefnar út af viðurkenndum aðilum;

„Hreinlætis- og faraldsfræðilegt eftirlit (eftirlit)“ - starfsemi viðurkenndra aðila sem miða að því að koma í veg fyrir, uppgötva og bæla niður brot á lögboðnum kröfum sem komið er á fót með reglugerðarlagagerð tollabandalagsins og löggjöf ríkja samningsaðilanna á sviði hollustuhátta og faraldsfræðilegs velferðar íbúanna;

„Heilbrigðis- og faraldursaðgerðir“ - skipulagslegar, stjórnsýslulegar, verkfræðilegar, tæknilegar, læknisfræðilegar og hollustuhættar og aðrar ráðstafanir sem miða að því að meta hættuna á skaðlegum áhrifum af mönnum af umhverfisþáttum, útrýmingu þeirra eða fækkun þeirra, koma í veg fyrir að smitandi og fjöldi smitsjúkdóma komi fram og breiðist út (eitrun ) og brotthvarf þeirra;

„Stýrðar vörur“ - vörur, efna-, líffræðileg og geislavirk efni, úrgangur og aðrar vörur sem stafa af hættu fyrir menn, matvæli, efni og vörur fluttar yfir tollmörk tollabandalagsins og á tollsvæði tollabandalagsins, með fyrirvara um hollustuhætti ríkisins og faraldsfræðilegt eftirlit. (stjórn) í samræmi við löggjöf ríkja samningsaðilanna;

„Viðurkenndir aðilar“ - stofnanir og stofnanir ríkja samningsaðilanna, sem hafa heimild á sviði hollustuhátta og faraldsfræðilegs velferðar íbúanna.

Skilmálar ekki sérstaklega skilgreind hér, er notuð eru í gildi sem sett öðrum alþjóðlegum samningum lokið innan ramma tollabandalaginu.

Grein 2

Þessi samningur gildir um einstaklinga, ökutæki og einnig vörur sem eru undir eftirliti sem eru á sameinaða vörulistanum sem eru háðar hollustuhætti og faraldsfræðilegu eftirliti (eftirlit) við tollamörkin og tollsvæði tollabandalagsins (hér eftir nefndur Sameinaður vörulisti).

Hreinlætis- og faraldsfræðilegt eftirlit (eftirlit) við tollamörk og tollsvæði tollabandalagsins er framkvæmt í samræmi við reglugerð um málsmeðferð við framkvæmd hollustuhátta og faraldsfræðilegs eftirlits (eftirlit) með einstaklingum og ökutækjum sem fara yfir tollmörk tollabandalagsins, eftirlitsskyldar vörur fluttar yfir tollamörkin tollabandalagsins og á tollsvæði tollabandalagsins (hér eftir - reglugerðin um málsmeðferð við hollustuhætti og faraldsfræðilegt eftirlit).

Á tollsvæði tollabandalagsins er beitt Sameinuðu hollustuháttum og faraldsfræðilegum og hollustuháttum fyrir vörur sem eru undir hreinlætis- og faraldsfræðilegu eftirliti (eftirlit) (hér eftir - samræmdu hreinlætiskröfurnar).

Í því skyni að hrinda í framkvæmd þessa samnings skulu samningsaðilar:

  • viðurkenna niðurstöður lögbærra yfirvalda til að ákvarða fylgni stjórnað vöru Uniform hollustuhætti kröfur;
  • grípa til markvissra aðgerða til að koma í veg fyrir, útbreiðslu og útrýma tollsvæði tollabandalaginu og massa ekki smitsjúkdóma (eitrun), hættuleg heilsu manna, neyðaraðstoð, auk hryðjuverka felur líffræðileg lyf, efni og geislavirk efni,
  • æfa málningu ráðstafanir stjórn til að koma í veg fyrir að fluttar inn á tollsvæði tollabandalaginu og umferð í hættulegt líf, heilsu og búsvæði stjórnað vöru.

Grein 3

Aðilar skulu hollustuhætti og faraldsfræðilegum eftirlit (stjórna) vegna einstaklinga, ökutæki, vörur undir stjórn með því að draga þá í gegnum siði landamærum tollabandalaginu á checkpoints samningsaðila, sem staðsett er í toll landamærum tollabandalaginu.

Aðilar skulu koma á checkpoints ætluð stjórn vöruflutninga yfir siði landamærum tollabandalaginu, hreinlætis sóttkví stöð og gera nauðsynlegar ráðstafanir til að framkvæma gegn faraldur ráðstafanir.

Customs Union Framkvæmdastjórnin ákvarðar lista yfir stjórn vörur áhrifamikill í gegnum toll landamærum tollabandalaginu í sérútbúnum checkpoints skilgreind af aðilum í samræmi við lög sín.

Grein 4

Leyft aðilar skipst sýnishorn af skjölum sem staðfesta öryggi vöru (vara) til að draga á einni mynd, og lista yfir stofnanir og stofnanir þátt í útgáfu þeirra.

Grein 5

Innflutningur og meðferð stýrðum vörum á tollsvæði tollabandalagi er í skjalinu staðfesta öryggi vöru (vara).

Aðilar viðurkenna að skjöl sem staðfestir öryggi afurða (vöru) eru í sameiginlegu Listi yfir vöru út af lögbærum yfirvöldum í samræmdu og votta samræmi vöru (vara) samræmdu hollustuhætti kröfur.

Skjöl sem staðfesta öryggi vöru (vara), gefið út af viðurkenndum aðila áður en gildistöku þessa samnings skulu gilda þar til þau renna út í aðildarríki sem gaf út skjalið.

Í framkvæmd ríkisins hollustuhætti og faraldsfræðilegum Eftirlit (Control) í greiningu á samanburðarrannsóknum vörum sem ekki uppfylla samræmda hollustuhætti kröfur, skulu aðilar gera ráðstafanir, í samræmi við reglugerð um hollustuhætti og faraldsfræðilegum eftirliti. Aðilar eiga rétt á að biðja um skýrslur um rannsóknir á rannsóknarstofum (próf) frá lögbærum yfirvöldum sem gaf út yfirlýsingu um öryggi vöru (vara), sem voru gefin út á grundvelli þessara gagna.

Grein 6

Sameinaði vörulistinn, reglugerðin um málsmeðferð við hollustuhætti og faraldsfræðilegt eftirlit, sameinaðar hreinlætiskröfur og samræmd skjöl sem staðfesta öryggi vara (vörur) eru samþykkt með ákvörðun Tollabandalagsins (hér eftir - framkvæmdastjórnin).

Þóknun frá þeim degi sem valdsvið þess aðila skal halda skjöl sem nefnd eru í fyrri hluta þessarar greinar.

Að því er varðar þessa grein skal framkvæmdastjórnin vísar til framkvæmd þeim skjölum sem breytingar og viðbætur við þessar í fyrri hluta þessarar greinar skal í fyllingu tímans, síðari samþykkt þeirra og samskipti aðila.

Tillögur um breytingar og viðbætur við þau skjöl sem nefnd eru í fyrsta hluta þessarar greinar, skal framkvæmdastjórninni í fyllingu tímans, þar á meðal tillögu til bær yfirvöld samningsaðilanna.

Grein 7

Lögbær yfirvöld í tilvikum greiningu á smitandi og massa ekki sjúkdómur (eitrun) og (eða) dreifingu á tollsvæði tollabandalaginu:

- smitsjúkdómar og fjöldi ósmitandi sjúkdóma (eitrun) meðal íbúa;

- vörur sem eru hættulegar mannlífi, heilsu og umhverfi,

senda upplýsingar um þær, svo og um hollustuhætti sem gerðar eru til upplýsingakerfis evrópska efnahagssamfélagsins á sviði tæknilegrar reglugerðar, hollustuhátta og plöntuheilbrigðisaðgerða, búin til í samræmi við samninginn um stofnun upplýsingakerfis evrópska efnahagssamfélagsins á sviði tæknilegrar reglugerðar, hollustuhátta og plöntuheilbrigðisaðgerða dagsett 12 Desember 2008, og samþætta upplýsingakerfið um utanríkis- og gagnkvæm viðskipti tollabandalagsins, búið til í samræmi við hugmyndina um myndun samþætta upplýsingakerfisins um utanríkis- og gagnkvæm viðskipti tollabandalagsins, samþykkt með ákvörðun milliráðs evrópsku efnahagssamfélagsins (æðsta stofnun tollabandalagsins) frá 27. nóvember 2009 nr. 22.

Leyft stofnanir veita gagnkvæmt vísinda-aðferðafræði og tæknilega aðstoð á sviði hollustuhátta og faraldsfræðilegum velferð þjóðarinnar og upplýsa hvert annað:

  • mögulegt tekjur stjórnað vörur sem uppfylla ekki samræmdu hollustuhætti kröfur;
  • fyrir hvert tilfelli hættulegra smitsjúkdóma, fram í alþjóðareglur Health (2005 g.) Og hættuleg lífi og heilsu vörum.

Grein 8

Leyft stofnana, ef þörf krefur, með gagnkvæmu samkomulagi, í því skyni að uppfylla löggjöf tollabandalaginu á sviði hreinlæti og vernd tollsvæði tollabandalaginu um innflutning og dreifingu smitandi og massa ekki sjúkdómur (eitrun), stjórnað vörum sem eru ekki í samræmi við hollustuhætti og faraldsfræðilegum og hollustu kröfur , stunda sameiginlega endurskoðun (skoðun) á yfirráðasvæði samningsaðilanna, framleiða stjórnað vöru, og að í raun takast á ýmis málefni.

Fjármögnun kostnaður í tengslum við framkvæmd þessa samnings skulu vera viðkomandi fjárhagsáætlanir aðila, nema í einstökum tilvikum sé samið um annað.

Grein 9

Aðilar eiga rétt á að leggja tímabundið hollustuhætti aðgerðir og framkvæma and-faraldur ráðstafanir í eftirfarandi tilvikum:

  • hnignun hollustuhætti-faraldsfræðilegum aðstæðum á yfirráðasvæði aðildarríkis;
  • upplýsingar úr viðkomandi alþjóðastofnana, samningsaðila og ríkjum sem ekki eru aðilar að samningi þessum, viðeigandi ráðstafanir heilsu og (eða) að hnignun hollustuhætti-faraldsfræðilegum aðstæðum;
  • nema vísindaleg rök fyrir notkun hollustuhætti ráðstafanir eru ófullnægjandi eða ekki er hægt að gefa á réttum tíma;
  • að bera kennsl á stjórn vörum sem ekki uppfylla samræmda hollustuhætti kröfur.

Aðila svo fljótt sem unnt er tilkynna öðrum í innleiðingu hollustuhætti, hollustuhætti og andstæðingur-faraldur aðgerðir og breytingar.

Með tilkomu annars aðilans yfir tímabundna hollustuhætti aðgerðir aðrir aðilar skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir og gera gegn faraldur ráðstafanir til að tryggja viðeigandi stigi Verndun handa, taka ákvörðun um innleiðingu slíkra ráðstafana.

Grein 10

Deilur milli samningsaðila um túlkun og (eða) beitingu þessa samnings skulu leyst með samráði og samningaviðræðum.

Ef ágreiningur er ekki hægt að leysa með því að aðilar innan sex mánaða frá því berst formlega skriflega beiðni um samráð og samningaviðræður, eins aðila til annars aðila, getur hvor aðilinn skal vísa deilunni til dómstólsins í Eurasian Efnahagsbandalags Evrópu.

Grein 11

Með samkomulagi aðila að samningi þessum má breyta á sérstökum samskiptareglum.

Grein 12

Röð samningsins öðlast gildi, aðild að og brottför frá skilgreint bókun á gildistöku alþjóðlegra samninga sem miða að því að koma á lagaramma í Customs Union, út af þeim og fylgja þeim eftir október 6 2007 ári.

Gjört í borginni St Petersburg í desember 11 2009 í einu upprunalegu eintaki á rússnesku.

Upprunalega afrit af samningi þessum er geymt í Customs Union nefndarinnar, sem vörsluaðili þessa samnings, hver aðili mun senda staðfest afrit.