Rússneska Kínverska (einfölduð) Enska Filipeyska italian japanese korean Malaíska Tælenska Víetnamska

Almennar reglur á HS Interpretation

Vörunúmer flokkunarkerfi fyrir Foreign Economic Affairs (HS) er Flokkunarskrár vöru notuð af tollyfirvöldum og þátttakendur erlendra atvinnustarfsemi í skilningi tollyfirvalda starfsemi.

HS er háþróaður Rússneska útgáfa af samræmdu tollskránni (HS) þróað af World Customs Organization og samþykkt sem grundvöll fyrir flokkun vara í ESB og annarra.

Kjarninn í flokkar er að hver vara er úthlutað 10 stafa kóða (ef þú notar 14 stafa kóða), sem síðan er notað í yfirlýsingunni vöru. Þessi kóðun er notaður til að tryggja nákvæma auðkenningu vöru flutt yfir siði landamærum Rússlands, og til að auðvelda sjálfvirka vinnslu tollafgreiðsla á tollafgreiðslu.

HS samanstendur af 21 kafla og 97 hópa
10 stafa Vörunúmer á HS er:

  • 2 fyrstu tölustafirnir (td 29, Lífrænt efni) - verslunarvara hópur HS
  • 4 fyrstu tölustafirnir (td 2901, raðtengdra kolvatnsefna) - Fyrirsögn
  • 6 fyrstu tölustafirnir (td 290123, butene (bútýlen) og myndbrigði þeirra) - lið nr
  • 10 tölur, ljúka vöru kóða sem er ætlað á tollskýrslu (td 2901231000, flösku-1-ENE og en-2-ENE) - vöru nr.

 


 

1. Titla á köflum, hópar, undirflokkar eru notaðir til þæginda, HS, fyrir lagalegum tilgangi er flokkun á vörum í HS byggist á atriði vöru og tengdum skýringar með köflum eða hópa, og ef þeir eru með öðrum hætti veitt í samræmi við eftirfarandi ákvæði:

2.a) Líta ber á allar tilvísanir í heiti fyrirsagnar að hverri vöru sem tilvísun í slíka ófullkomna vöru, að því tilskildu að hún, sem sett er fram á ófullkomnu formi, hafi grunneiginleika fullrar vöru og ætti einnig að líta á hana sem tilvísun til heildarvörur (eða flokkaðar í álitin fyrirsögn sem fullar í krafti þessarar reglu), settar fram í sundur eða sundur.

b) Tilvísun í fyrirsögn á hvaða efni eða efni skal gætt að fela í sér tilvísun til blöndur eða efnasambönd sem efni eða efni við önnur efni eða efni. Sérhver tilvísun til vara úr tilteknu efni eða efni skal gætt að fela í sér tilvísun til vöru sem samanstendur að öllu leyti eða að hluta af því efni eða efni. Flokkun vöru sem samanstendur af fleiri en einu efni eða efni skal vera í samræmi við ákvæði reglu 3.

3. Ef undir reglu 2 (b), eða, Prima slíkar, möguleika á flokkun vara frá tveimur eða fleiri liðum, flokkun vöru gerðar við eftirfarandi reglur:

a) að velja eitt lið sem veitir nánari lýsing á vöru, miðað við vöru atriði með meira almenna lýsingu. En þegar tveir eða fleiri vöruliðir tengist aðeins hluti af efni eða efni sem eru í blöndunni eða multi-hluti vörur, eða bara nokkrar af þeim vörum setja upp í samstæður til smásölu, skal þeim liðum teljast jafngildir gefið vörur, jafnvel þótt einn þeirra gefi fyllri eða nákvæmari lýsingu á vöru.

b) Multi-vara, blanda samanstendur af mismunandi hlutum, eða sem samanstendur af mismunandi efni og vörur setja upp í samstæður til smásölu, og þessi flokkun er ekki hægt að framkvæma í samræmi við ákvæði reglu 3 (a), skal flokka eftir efni eða hluti, að gefa þessar vörur helstu eign að fengnu notagildi þessa viðmiðun.

c) Ef ekki er hægt að flokka vöruna í samræmi við ákvæði a-liðar 3 eða b-liðar, gildir reglan að vörurnar verða að vera flokkaðar í fyrirsögn, síðast í hækkandi röð kóða meðal fyrirsagna sem eru jafn ásættanlegar til athugunar skv. flokkun þessara vara.

4. Vörur, sem ekki er hægt að flokka í samræmi við ákvæði ofangreindra reglna, eru flokkaðar í fyrirsögninni sem þær vörur sem eru næst viðkomandi vöru.

5. Auk framangreindra ákvæða í tengslum undernamed vöru, gilda eftirfarandi reglur:

a) Kápa og tilfelli fyrir myndavélar, hljóðfæri, byssur, teikna vistir, hálsmen, auk hvaða ílát sem hefur sérstakt eyðublað eða aðlagaður til móts við ákveðna grein eða setja af greinum, sem henta fyrir langtíma notkun og kynnt með greinum sem það er ætlað skal flokkuð ásamt pökkuðu vörunni þar inni ef slík tegund umbúða fyrir sölu, ásamt vörunni. Þessi regla gildir ekki um umbúðir, sem myndar með pakkaðri vöru, og sambyggt leggur á það grunn eign.

b) Með fyrirvara um Regla 5 (a) umbúðum og ílát sem koma með því að vera á þessum vörum skal flokkuð saman, ef þeir eru yfirleitt notaðir til pökkunar á slíkum vörum. Þetta ákvæði er ekki bindandi ef umbúðum eða ílátum greinilega endurvinna.

6. Fyrir lagalegum tilgangi, flokkun á vörum í undirliðum ætti að vera í samræmi við nöfn undirliðum og athugasemdum við hana, skulu ákvæði framangreindra reglna, að því tilskildu að aðeins undirliðum á sama stigi er sambærileg. Að því er varðar þessa reglu má einnig beita viðeigandi skýringum hluta eða hópa, nema annað leiði af samhenginu.