Rússneska Kínverska (einfölduð) Enska Filipeyska italian japanese korean Malaíska Tælenska Víetnamska

INNRI NEYSLUN

Losun á vörum til neyslu innanlands - siði stjórn, þar sem vörur sem fluttar eru inn á tollsvæði Rússlands eru áfram á þessu landsvæði án kvöð um að flytja þær út aftur.

Notkun tollkerfis losunar fyrir neyslu innanlands er stjórnað af eftirfarandi skjölum

 • Vinnumálalög rússneska sambandsríkisins (§ 1 í 18. kafla vinnulaga Rússlands)
 • Pöntun alríkis tollyfirvalda í Rússlandi frá 3. ágúst 2006 nr. 724 „Um samþykki nýrra eyðublaðaforma fyrir tollayfirlýsingu og flutningsyfirlýsingu“
 • Tilskipun sambands tollgæslunnar í Rússlandi dagsett 11. ágúst 2006 nr. 762 „Að fengnu samþykki leiðbeininganna um málsmeðferð til að fylla út tollskýrslu farmsins og flutningsyfirlýsingu“
 • Pöntun sambands tollgæslunnar í Rússlandi dagsett 25. apríl 2007 nr. 536 „Að fengnu samþykki á lista yfir skjöl og upplýsingar sem þarf til tollafgreiðslu á vörum í samræmi við valið tollkerfi“
 • Úrskurður ríkistollanefndar Rússlands dagsettur 30. mars 2004 nr. 395 „Um samþykki leiðbeiningar um framkvæmd tollyfirvalda þegar vörur eru tilkynntar á rafrænu formi“

Miðað við að í flestum tilfellum, þegar vörur eru losaðar, fluttar inn á tollsvæði Rússlands, er safn af öllum megintegundum tollarÞú getur einnig valið:

 • Federal Law "On tollskrÃ"
 • Tax Code
 • Ályktun ríkisstjórnar Rússlands frá 27. nóvember 2006 nr. 718 „Um tollskrá Rússlands og vöruheiti notað í erlendri efnahagsstarfsemi“
 • Úrskurður ríkisstjórnar Rússlands frá 28. desember 2004 nr. 863 „Um tolla á toll fyrir tollafgreiðslu vöru“

Til viðbótar við ofangreint er fjöldi skjala sem kveða á um viðbótarkröfur við innflutning á tollsvæði Rússlands (í losunarháttum til innlendrar neyslu) á tilteknum vörutegundum, til dæmis vopnum, matvælum, menningarlegum eignum osfrv. Þessar kröfur eru flokkaðar sem bann og takmarkanir sem kveðið er á um í löggjöf Rússlands um reglugerð ríkisins um starfsemi utanríkisviðskipta.

Beiting tollkerfis losunar fyrir neyslu innanlands kveður á um nokkra möguleika til losunar á vörum.

 1. Losun á vörum til frjálsrar dreifingar, með fyrirvara um greiðslu allra nauðsynlegra tolla og skatta, sem og að farið sé eftir takmörkunum sem settar eru í samræmi við löggjöf Rússlands um stjórnun utanríkisviðskipta ríkisins. Vörur sem gefnar eru út til frjálsrar dreifingar í tollskyni öðlast stöðu rússneskra vara.
 2. Tollkerfi losunar til innanlandsneyslu (með það að markmiði að skrá vörur til frjálsrar dreifingar) er ekki aðeins hægt að lýsa yfir þegar vörur eru fluttar inn, heldur einnig þegar þær eru á tollsvæði Rússlands í samræmi við áður lýst toll tollkerfi. Til dæmis, þegar um er að ræða losun til frjálsrar dreifingar:
  • erlendar vörur til vinnslu og (eða) afurðir úr vinnslu þeirra;
  • tímabundið innfluttum vörum;
  • vörur eru geymdar í tollvörugeymslu

Skilyrt losun vöru

Skilyrt losun vöru undanþegin greiðslu tollar, skatta eða skilyrta losun án þess að veita nauðsynleg leyfi sem staðfesta að farið sé að takmörkunum sem settar eru í samræmi við löggjöf Rússlands, sem og skilyrta losun þegar veitt er frestunar- eða afborgunaráætlun vegna greiðslu tollgreiðslna eða ef raunverulegt magn af tollum og sköttum er ekki móttekið af reikningi tollayfirvalda.

Vörurnar sem skilyrtar losa halda áfram að halda stöðu sinni undir tolleftirliti og eru meðhöndlaðar sem erlendar vörur.
Notkun tollkerfis losunar til innanlandsneyslu, með þeim forréttindum sem fyrir eru við greiðslu tolla, getur haft sín sérkenni.
Til dæmis, þegar mannúðaraðstoð er sett undir tollregluna um losun til neyslu innanlands, er full undanþága veitt innflutningur venjur greiðslur (Ályktun ríkisstjórnar Rússlands frá 4. apríl 1999 nr. 1335 „Um samþykki málsmeðferðar við afhendingu mannúðaraðstoðar (aðstoð) til Rússlands“), en sala á mannúðaraðstoð er að öllu leyti eða að hluta.

Einnig er gert ráð fyrir takmörkunum þegar um er að ræða innflutning á vörum sem framlag til leyfðs (sameinaðs) fjármagns fyrirtækja með erlendar fjárfestingar. Í þessu dæmi er einnig lýst yfir losunarfyrirkomulagi fyrir neyslu innanlands, en í ljósi þess að veittur er ávinningur í tengslum við innfluttar vörur (undanþága frá tollum og vegna tæknibúnaðar og virðisaukaskatts) er krafist skilyrta losunar varðandi bann við sölu slíkra vara

.
Í þeim tilvikum þar sem tollayfirvöld fóru fram með skilyrta losun á vörum í losunarham fyrir innanlandsneyslu án þess að leggja fram skjöl sem staðfestu að farið væri að takmörkunum sem settar voru í samræmi við löggjöf Rússlands um ríki. reglugerð um utanríkisviðskipti, slíkar vörur eru ekki háðar flutningi til þriðja aðila, þar með talin með sölu þeirra eða sölu á annan hátt, og í þeim tilvikum þegar takmarkanir eru settar á innflutning á þessum vörum í tengslum við að kanna gæði og öryggi þessara vara, þá er bann lagt á notkun þeirra (nýting, neysla) í hvaða formi sem er.

Lögun af tollskýrslu vöru lögð undir tollafgreiðslukerfi fyrir neyslu innanlandsRáð fyrir

 1. Forkeppni Yfirlýsing um vöru
 2. Yfirlýsing um vörur með ýmsum nöfnum í einni sendingu með ábendingu um einn flokkunarkóða fyrir TN VED Rússlands
 3. Framboð ófullnægjandi tollskýrslu
 4. Framboð reglubundnu tollskýrslu
 5. Losun á vörum áður en tollskýrsla er lögð fram