rússneska, Rússi, rússneskur Kínverska (einfölduð) Enska Filipeyska italian japanese korean Malaíska Tælenska Víetnamska

Stjórn á gjaldeyrisviðskipta sem tengjast starfsemi utanríkisviðskiptum

Staða Seðlabankans í Rússlandi frá 01.06.2004 N 258-P til 18 2004 tók gildi 12. júní og 16.06.2004 skráður hjá dómsmálaráðuneytinu í Rússlandi fyrir N 5848. "Um málsmeðferð fyrir veitingu heimila viðurkenndra banka fylgiskjala og upplýsinga sem tengjast framkvæmd gjaldeyrisviðskipta hjá erlendum aðilum í viðskiptum utanríkisviðskipta og framkvæmd viðurkenndra banka um eftirlit með framkvæmd gjaldeyrisviðskipta."

Sambandslögin "Reglur um gjaldeyrisreglur og gjaldeyrismál" heimiluðu banka sem eiga rétt á að sinna bankastarfsemi með fjármunum í erlendri mynt og eru úthlutað til gjaldeyriseftirlitsaðila. Reglugerð N 258-P stjórnar málsmeðferð við eftirlit með því að farið sé að gjaldeyrislöggjöf í útreikningum og flutningi fyrir útfluttar eða innfluttar vörur, störf, þjónustu sem veitt er, upplýsingar sem eru sendar og hugverkaréttindi, þ.mt einkarétt á þeim samkvæmt samningi um utanríkisviðskipti (samningur ) sem gerðir eru milli heimilisfastra og erlendra aðila.

Bókhald á þessum gjaldeyrisviðskiptum og eftirlit með framkvæmd þeirra fer fram af viðurkenndri banka þar sem viðskiptakort er gefið út af heimilisfastur samkvæmt samningi. Ef heimilisfasti, í tilvikum sem kveðið er á um í lögum, framkvæmir alla gjaldeyrisviðskipti samkvæmt samningi í gegnum reikninga sem eru opnar með banka utan heimilis, er landsskrifstofa bankans í Rússlandi á skráningarstað ríkisborgara framkvæma aðgerðir vegabréfs banka.

Í því skyni að gera grein fyrir gjaldeyrisviðskiptum samkvæmt samningnum og fylgjast með hegðun sinni býr heimilisfastur að bankareknum sem staðfesta að vörur séu fluttar inn á tollsvæði Rússlands eða vörur eru fluttar út frá tollsvæðinu í Rússlandi ásamt störfum, þjónustu, upplýsingum og hugverkum starfsemi, þar á meðal einkarétt á þeim. Stuðningsskjöl eru lögð samtímis með tveimur eintökum vottorðs um fylgiskjöl, þar sem aðferðin er sett með reglugerðunum.

Skjöl og vottorð skal skilað innan tímabils sem er ekki lengri en 15 dagbókardaga eftir lok mánaðarins þar sem varan var flutt út samkvæmt samningnum eða skjöl voru gefin út sem staðfestir frammistöðu vinnu, veitingu þjónustu, miðlun upplýsinga og hugverkaréttinda, þ.mt einkarétt á þeim , og ekki lengur en 45 dagbókardaga eftir lok mánaðarins þar sem vörurnar voru fluttar inn.

Þegar um er að ræða gjaldeyrisviðskipti samkvæmt samningnum með reikningum sem eru opnaðar hjá banka utan banka, er viðurkenndur banki, þar sem viðskiptaskjalið er gefið út, einnig kynnt tvö eintök af vottorði sem inniheldur upplýsingar um gjaldeyrisviðskipti á banka utan banka á reikningsári með afrit af bankastarfsemi yfirlýsingar. Slíkt vottorð skal skilað innan tímabils sem er ekki lengri en 45 dagbókardaga eftir þann mánuð sem gjaldeyrisviðskipti samkvæmt samningnum voru gerðar. Samhliða þessu vottorði, fylgiskjölum og vottorð um þá sendir búsettur afrit af umsóknareyðublaðinu (lögin kveða á um skyldu búsetu að bóka hluta af fjárhæðinni þar sem útlendingur hefur fengið frestað greiðslu eða viðskiptalán fyrir viðskipti utanríkisviðskipta).

Þegar um er að ræða gjaldeyrisviðskipti samkvæmt samningi sem tengist kreditgreiðslu gjaldmiðils Rússlands, sem berast frá heimilisfastri á reikningi heimilisfasturs í viðurkenndum banka, auk skjala sem staðfesta samningaviðræður og vottorð af þeim, eru tveir eintök af kvittunarvottorði gjaldmiðils Rússlands lögð fyrir bankann. Þetta vottorð skal skilað innan tímabils sem er ekki lengri en 15 dagbókardaga eftir mánuðinn sem gjaldeyrisviðskipti samkvæmt samningnum voru gerðar.

Fulltrúi starfsmanns bankans hefur eftirlit með því að upplýsingarnar, sem tilgreindar eru í tilvísunum, fylgiskjölum eða afritum bankareikninga innan 7 virkra daga eftir dagsetningu þeirra, séu uppfylltar. Bæði afrit af vottorðum eru undirritaðir af starfsmanni bankans og innsiglað með innsigli sem notað er til gjaldeyrishafta sem skráð er hjá Seðlabanka Rússlands. Eintak af vottorðum er sett í vegabréfaskrá viðskiptanna og annað er skilað til heimilisfastur.

Ef um er að ræða röng skráningu vottorða eða fylgiskjölum, ósamræmi milli vottorða og fylgiskjölum, er eintak af vottorðum og skjölum skilað til heimilisfastra aðila. Annað afrit af vottorðum með athugasemd um ástæðuna fyrir skilunum er sett í skrána á vegabréf viðskiptanna.

Rétt skrifuð vottorð ásamt skjölum eru sendar aftur til bankans innan 3 virka daga.

Vegabréfsskjalið inniheldur einnig afrit af skjölum til að tryggja fullnustu skuldbindinga erlendra aðila til heimilisfasts, þar sem aðferðirnar eru veittar samkvæmt lögum (óafturkallanlegt lánbréf, bankaábyrgð, áhættuvarasamningur, gengi) - ef heimilisfastur notar það.

Á þeim degi sem vegabréf er gefið út samkvæmt samningi, opnar og viðurkenndur banki á rafrænu formi yfirlýsingu á grundvelli upplýsinganna í fyrrnefndum skírteinum og skjölum. Yfirlýsingin er ætlað að leggja fram af hálfu heimilisfastra aðila til gjaldeyriseftirlits.

Yfirlýsingin á pappír er send af bankanum til heimilisfastarins til að leggja fram til gjaldeyrisstjórnar yfirvalda með skriflegri umsókn eigi síðar en næsta virka dag eftir að umsókn hefur borist. Yfirlýsingin er einnig flutt til heimilisfasts í tengslum við flutning uppgjörs samningsins til annars viðurkennds banka.

Þegar vegabréfsskjal er lokað er blað á pappír sett í það.